Đối tác chiến lược

vinhomes nguyễn chí thanh - chung cư royal city

TRUNG TÂM TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - ĐH KHXH&NV TP HCM

thong tac ve sinhhut be phot

Thứ 4, 01 Tháng 2 2012 08:30

Danh mục các dự án đã thực hiện

Bình chọn bài viết này
(0 bình chọn)

 

Giới thiệu danh mục các dự án đã được thực hiện trong thời gian qua.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN TP.HCM

TRUNG TÂM TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 – Tel: (08) 6675 3567 –

– Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

GIỚI THIỆU DANH MỤC CÁC DỰ ÁN

workforce-project-planning-tools

  1. I. Dự án nghiên cứu:
  2. 1. Dự án “Hiện trạng, mức độ tiếp cận phúc lợi xã hội của công nhân tỉnh Bình Dương và đề xuất mô hình hợp lý”:

Đây là một dự án được phối hợp thực hiện giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM nhằm nêu lên hiện trạng, mức độ tiếp cận phúc lợi xã hội của công nhân đang làm việc tại tỉnh Bình Dương. Từ đó, nhóm nghiên cứu sẽ đề xuất những mô hình tiếp cận xã hội hợp lý với các cơ quan chức năng.

Dự án sẽ được thực hiện từ tháng 7/2011 đến 12/2012 với các chuyên đề nghiên cứu và khảo sát đa dạng nhằm thu thập tối đa lượng thông tin do người công nhân cung cấp. Đặc biệt, trong dự án này ngoài việc điều tra, đánh giá một cách toàn diện các hình thức và mức độ tiếp cận phúc lợi xã hội trong từng lĩnh vực; dự án còn ứng dụng các phương pháp và công cụ trong nghiên cứu định tính, định lượng, phương pháp đánh giá nhanh PRA cùng một số công cụ và phương pháp bổ trợ khác.

Danh mục các chuyên đề khảo sát và nghiên cứu:

-         Điều tra khảo sát hiện trạng môi trường sống của người công nhân tại khu công nghiệp

-         Phân tích quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phúc lợi xã hội;

-         Một số kinh nghiệm về thực hiện mô hình phúc lợi xã hội ở một số quốc gia và tỉnh thành của Việt Nam;

-         Đánh giá quá trình thực hiện các chính sách phúc lợi xã hội tại tỉnh Bình Dương;

-         Điều tra đánh giá nhận thức của người công nhân về phúc lợi xã hội;

-         Điều tra, khảo sát đánh giá khả năng tiếp cận và mức độ tiếp cận phúc lợi xã hội của người công nhân ở lĩnh vực môi trường sống và nhà ở;

-         Điều tra, khảo sát đánh giá khả năng tiếp cận và mức độ tiếp cận phúc lợi xã hội của người công nhân ở lĩnh vực giáo dục – đào tạo chuyên môn;

-         Điều tra, khảo sát đánh giá khả năng tiếp cận và mức độ tiếp cận phúc lợi xã hội của người công nhân ở lĩnh vực y tế - sức khỏe;

-         Điều tra, khảo sát đánh giá khả năng tiếp cận và mức độ tiếp cận phúc lợi xã hội của người công nhân ở lĩnh vực bảo trợ xã hội khi gặp rủi ro;

-         Những hệ lụy nảy sinh từ hiện trạng phúc lợi xã hội đối với người công nhân;

-         Những hệ lụy nảy sinh từ hiện trạng phúc lợi xã hội đối với doanh nghiệp;

-         Những hệ lụy nảy sinh từ hiện trạng phúc lợi xã hội đối với điều kiện phát triển kinh tế địa phương;

-         Nhận diện mô hình phúc lợi xã hội Nhà nước;

-         Nhận diện mô hình phúc lợi xã hội dựa trên nền tảng trách nhiệm của doanh nghiệp;

-         Nhận diện mô hình phúc lợi xã hội dựa trên nền tảng quan hệ thân tộc;

-         Nhận diện mô hình phúc lợi xã hội dựa vào cộng đồng – xã hội dân sự;

-         Xác nhận nhu cầu của người công nhân về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đề xuất giải pháp và so sánh đối chứng với thực tế;

-         Xác nhận nhu cầu của người công nhân về lĩnh vực nhà trẻ/trường học cho con em người công nhân, đề xuất giải pháp và so sánh đối chứng với thực tế;

-         Xác nhận nhu cầu của người công nhân về lĩnh vực môi trường sống – nhà ở, đề xuất giải pháp và so sánh đối chứng với thực tế;

-         Xác nhận nhu cầu của người công nhân về lĩnh vực phát triển nghề nghiệp, đề xuất giải pháp và so sánh đối chứng với thực tế;

-         Đề xuất mô hình phúc lợi xã hội cho công nhân

  1. 2. Dự án “Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”

Với mục tiêu nghiên cứu về thực trạng tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như tìm hiểu những nguyên nhân chủ yếu và thường xuyên dẫn đến hành vi vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông từ đó có những kiến nghị và đề xuất hợp lý; Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp & Phát triển nguồn nhân lực phối hợp cùng Ban An Toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh tiến hành nghiên cứu; khảo sát nhận thức, thái độ, hành vi của người dân tham gia giao thông trong việc tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Dự án này sẽ được thực hiện trong vòng 06 tháng từ tháng 12/2011 đến tháng 5/2012 với các chuyên đề nghiên cứu và khảo sát đa dạng nhằm thu thập tối đa lượng thông tin do các nhóm đối tượng nghiên cứu cung cấp. Đặc biệt, trong dự án này sẽ ứng dụng các phương pháp và công cụ trong nghiên cứu định tính, định lượng, phương pháp đánh giá nhanh PRA cùng một số công cụ và phương pháp bổ trợ khác.

Danh mục các chuyên đề nghiên cứu và khảo sát:

-         Thực trạng về cơ sở hạ tầng giao thông và phương tiện tham gia giao thông;

-         Thực trạng về vi phạm an toàn giao thông đường bộ (đua xe trái phép, lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông). Thực trạng về tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

-         Thực trạng công tác tổ chức quản lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kiểm định xe cấp phép đăng ký; đào tạo cấp giấy phép lái xe; kiểm tra, giám sát, xử phạt vi phạm an toàn giao thông; quản lý quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông;

-         Mức độ nhận thức và chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với công chức – viên chức cơ quan; đơn vị tổ chức chính trị xã hội; doanh nghiệp Nhà nước và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang;

-         Mức độ nhận thức và chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với thanh niên công nhân tại khu chế xuất – khu công nghiệp; thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh;

-         Mức độ nhận thức và chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với sinh viên, học sinh THPT;

-         Mức độ nhận thức và chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với người dân lao động trên địa bàn dân cư; Mức độ nhận thức và chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với người dân lao động trên địa bàn dân cư;

-         Mức độ nhận thức và chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với doanh nghiệp vận tải, lái xe chuyên nghiệp;

-         Nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông;

-         Những kiến nghị, đề xuất của người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật đối với những quy định trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ hiện hành.

  1. II. Dự án “Bảo tàng ký ức xã hội”:
  2. 1. Hoạt động Website: http://baotang.kyucxahoi.com

Bảo tàng Ký ức Xã hội là một dự án phi lợi nhuận do Nhóm Nghiên cứu và Bảo tồn Ký ức Xã hội sáng lập, điều hành và các thành viên cùng phát triển. Nhóm Nghiên cứu và Bảo tồn Ký ức Xã hội là một nhóm học thuật trực thuộc nhóm nghiên cứu đời sống xã hội.

Mục đích của bảo tàng trực tuyến này là lưu trữ lại những ký ức của xã hội và trong đó là những cá nhân với những cuộc sống, số phận riêng mà các sách sử không thể ghi chép hết được. Cái riêng của mỗi người đó tạo nên sự đa dạng, muôn màu cho cuộc sống. Tiêu chí hoạt động của Bảo tàng là tôn trọng sự thật khách quan. Nội dung của bảo tàng chú trọng đến tính cá nhân, đến số phận riêng của từng con người trong từng hoàn cảnh lịch sử, xã hội.

Ký ức cho dù là vui sướng hay đau buồn thì đều để lại cho mỗi chúng ta những bài học có giá trị nhất định. Với dự án Bảo tàng Ký ức Xã hội này, chúng tôi hy vọng sẽ tạo nên một thói quen lưu giữ những kỷ vật, những câu chuyện xung quanh kỷ vật ấy, những câu chuyện, sự kiện đã trải qua… ở mọi người. Ký ức ấy được chia sẻ trên Bảo tàng Ký ức Xã hội bằng 4 cách:

- Video

- Những bản thu âm

- Hình ảnh

- Những lời kể bằng chữ.

Mọi người đều có thể đăng ký làm thành viên của Bảo tàng Ký ức Xã hội và chia sẻ ký ức của mình với mọi người và nhận về những chia sẻ đồng điệu của nhiều người khác.

  1. 2. Dự án làm phim khoa học:

Ý tưởng của dự án được bắt đầu bởi một nhóm sinh viên ngành Nhân học sau khóa học “Nhân học hình ảnh” do Khoa Nhân học và Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp & Phát triển nguồn nhân lực phối hợp tổ chức.

Dù đây không phải là một lĩnh vực mới nhưng với sự nhiệt huyết, năng động và sáng tạo của nhóm sinh viên Nhân học khi thực hiện dự án phim khoa học, các bạn hy vọng các tác phẩm của mình sẽ hỗ trợ các kết quả công trình nghiên cứu; đồng thời ứng dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị trong khóa học. Khác với các dự án làm phim truyền hình hay phim tư liệu, các bạn đã chọn nhóm nhân vật vốn bị xem là dễ tổn thương trong xã hội là nhóm nhân vật đặc thù trong các tác phẩm do các bạn thực hiện. Ngoài ra, toàn bộ tác phẩm sẽ là sự kết hợp giữa kiến thức chuyên ngành Nhân học với kỹ thuật dàn dựng phim hiện đại.

Hiện nay, nhóm sinh viên đang thực hiện tác phẩm về nghề và người làm “ve chai”, di cư từ Bắc vào Nam. Tác phẩm chính thức thực hiện vào ngày 19/12 và sẽ hoàn thành vào cuối tháng 2/2012.

  1. III. Dự án “Dịch thuật và phổ biến các tác phẩm lý thuyết nghiên cứu xã hội”:

Nhằm hỗ trợ các sinh viên, học viên cao học, các nhà nghiên cứu trong việc tiếp cận các tài liệu lý thuyết bằng ngôn ngữ nước ngoài; cũng như rèn luyện khả năng biên dịch các văn bản nước ngoài nhóm dịch thuật đã được thành lập và hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Tính đến hiện nay, nhóm đã hoàn thành bản dịch nháp từ tiếng Anh sang tiếng Việt tác phẩm “Oral History” và đang trong giai đoạn biên tập, hiệu đính.

 

Bài viết này đã được đọc 2615 lần

Bình luận

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào các ô có dấu (*). Mã HTML sẽ không được chấp nhận.

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán phụ tùng xe howo chính hãng chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội