Xát một nhánh gừng sống lên toàn thể đáy cùng thành chảo, luôn đảm bảo an toàn dầu mỡ thừa sôi trước khi cho lương thực vào chảo... Sẽ giúp thực phẩm ko dính.

Bạn đang xem: Cách làm chảo hết dính


Vcu
Kk
MGb3xc
TMg" alt="*">