Hoa sen sinh song hiếm chạm chán ở Nam kinh

Trung Quốc
Những trường vừa lòng hai bông sen nở trên cùng một cuống như ở hồ nước Xuanwu chỉ xuất hiện thêm trong tự nhiên và thoải mái với tỷ lệ 1/100.000.


Lxozpu
NZj
CV-w
Et5WA" alt="*">