Ngô Cẩn Ngôn, hứa hẹn Khải tái hợp

Trung Quốc
Ngô Cẩn Ngôn, hẹn Khải - diễn viên "Diên Hy công lược" - tái phù hợp trong phim truyền họa "Thượng thực".

Bạn đang xem: Diễn viên ngô cẩn ngôn


Uv
W-3o
XBju
O8ng" alt="*">