Bạn vững chắc đã nghe nhiều về tính năng i
Phone 7 rất nổi bật nhất là chống vết mờ do bụi nước đạt chuẩn IP67. Nó giỏi đến nút nào? Hãy thuộc khám phá!

Phone%207%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%201.jpg" alt="*">