TTO - Chuyến hàng hỗ trợ đầu tiên bao gồm khẩu trang, găng tay, xống áo chống dịch… từ bỏ Hội bạn teen sinh viên vn tại cùng hòa Czech đã có chuyển mang đến Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Bạn đang xem: Quê hương : tình yêu của những người con xa xứTTO - “Dẫu ra đi từ nhỏ dại song phần đa gì tôi được học và theo thông tin được biết về nước ta vẫn khiến tôi cảm giác tự hào, cảm thấy hãnh diện do mình là người việt Nam, một quốc gia bé dại bé nhưng mà anh hùng, một quê nhà với bạn dạng sắc văn hóa truyền thống đậm đà".


A3xz
Nl2.jpg" alt="*">