Hồi 2: Phản nước Thương, T&#x
F4; Hộ đề thơ

Vua Trụ nghe B&#x
ED; Trọng t&#x
E2;u mừng lắm, lập tức về cung. S&#x
E1;ng h&#x
F4;m sau l&#x
E2;m triều, Trụ Vương ph&#x
E1;n:


- ni Trẫm muốn ra chỉ dụ cho bốn trấn chư hầu k&#x
E9;n chọn mỗi trấn một trăm mỹ nữ, chẳng luận gi&#x
E0;u sang, qu&#x
ED; tộc, miễn l&#x
E0; nhan sắc đẹp đẽ, cốt c&#x
E1;ch dịu d&#x
E0;ng, ăn n&#x
F3;i khu&#x
F4;n ph&#x
E9;p để sung v&#x
E0;o cung sai khiến.

Bạn đang xem: Phong thần diễn nghĩa

Quan Tể Tướng Thương Dung quỳ t&#x
E2;u:

- Xưa nay, hễ vua phải đạo th&#x
EC; mu&#x
F4;n d&#x
E2;n noi gương, kh&#x
F4;ng cần dạy dỗ, nước vẫn y&#x
EA;n vui, d&#x
E2;n vẫn t&#x
F9;ng phục. Hiện trong cung bệ hạ đ&#x
E3; c&#x
F3; dư ng&#x
E0;n cung nữ, hậu phi lại hiền đức kh&#x
F4;ng ai bằng, nếu bệ hạ c&#x
F2;n k&#x
E9;n th&#x
EA;m nữa, thần e rằng d&#x
E2;n gian kh&#x
F4;ng phục. Thần c&#x
F3; nghe n&#x
F3;i, đạo l&#x
E0;m vua n&#x
EA;n vui c&#x
E1;i vui của d&#x
E2;n, n&#x
EA;n lo c&#x
E1;i lo của d&#x
E2;n. Hiện nay trời đang hạn h&#x
E1;n, bệ hạ kh&#x
F4;ng lo c&#x
E1;i khổ của d&#x
E2;n, lại chọn nữ sắc, hạ thần thấy kh&#x
F4;ng phải lẽ. &#x
D0;ời Nghi&#x
EA;u, Thuấn dạy thi&#x
EA;n hạ kh&#x
F4;ng cần kh&#x
ED; giới, kh&#x
F4;ng d&#x
F9;ng h&#x
EC;nh ph&#x
E1;p, khiến cho trời xuống điềm l&#x
E0;nh, sao Ki&#x
EA;u chiếu s&#x
E1;ng trời, chim phụng đỗ nơi s&#x
E2;n, cỏ chỉ mọc đầy nội, người đi lại đầy đường, ch&#x
F3; kh&#x
F4;ng tiếng sủa, ng&#x
E0;y nắng, đ&#x
EA;m mưa, l&#x
FA;a trổ hai gi&#x
E9;, ấy l&#x
E0; điềm thạnh trị.

Trụ Vương n&#x
F3;i:

- Ta kế vị nh&#x
E0; Thương mấy năm nay, mặc dù kh&#x
F4;ng được như đời Nghi&#x
EA;u, Thuấn, nhưng trăm họ y&#x
EA;n vui, bốn phương quy thuận, h&#x
E1; kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; đời thuận sao?

Tể Tướng Thương Dung t&#x
E2;u:

- nay phương Bắc đang c&#x
F3; giặc, mọi miền d&#x
E2;n ch&#x
FA;ng đang khốn đang khốn đốn v&#x
EC; nạn binh đao. Th&#x
E1;i sư phải bỏ việc triều đ&#x
EC;nh đi dẹp loạn, nếu bệ hạ lo c&#x
E1;i lo của d&#x
E2;n th&#x
EC; phải d&#x
F9;ng người hiền, đuổi kẻ nịnh, lấy nh&#x
E2;n đức l&#x
E0;m đầu, tự nhi&#x
EA;n thi&#x
EA;n hạ th&#x
E1;i b&#x
EC;nh, kh&#x
ED; h&#x
F2;a rải khắp thi&#x
EA;n hạ. C&#x
F2;n bệ hạ phải ưa nh&#x
EC;n t&#x
E0; sắc, tai ưa nghe tiếng d&#x
E2;m, săn th&#x
FA; dục vườn, vui ri&#x
EA;ng c&#x
E1;i vui của sắc dục, tất nhi&#x
EA;n kh&#x
F4;ng tr&#x
E1;nh khỏi loạn ly. Theo &#x
FD; hạ thần, bệ hạ kh&#x
F4;ng n&#x
EA;n tuyển mỹ nữ v&#x
E0;o cung trong l&#x
FA;c n&#x
E0;y, xin bệ hạ x&#x
E9;t lại.

Vua Trụ ngồi suy nghĩ hồi l&#x
E2;u, mặt buồn b&#x
E3; n&#x
F3;i:

- Lời của khanh rất phải! Th&#x
F4;i Trẫm b&#x
E3;i bỏ &#x
FD; định chọn mỹ nữ v&#x
E0;o cung.

Dứt lời, Trụ Vương truyền b&#x
E3;i chầu.

Xem thêm:

Qua năm thứ t&#x
E1;m, v&#x
E0;o tiết th&#x
E1;ng tư, bốn trấn chư hầu lớn đưa mấy trăm chư hầu nhỏ về Triều Ca để chầu nh&#x
E0; Thương theo thể thức h&#x
E0;ng năm.

Bấy giờ c&#x
E1;c chư hầu đều biết Th&#x
E1;i Sư Văn Trọng đi dẹp loạn chưa về, quyền binh vào triều vày B&#x
ED; Trọng, Vưu Hồn, hai t&#x
EA;n nịnh thần ấy gần gũi vua x&#x
FA;i giục, muốn cho vua Trụ khỏi quở tr&#x
E1;ch, ai cũng đem &#x
ED;t nhiều lễ vật hối lộ nơi tư dinh của nhì t&#x
EA;n gian thần ấy.

Duy c&#x
F3; một m&#x
EC;nh T&#x
F4; Hộ, l&#x
E0;m K&#x
FD; Ch&#x
E2;u Hầu, t&#x
E1;nh t&#x
EC;nh cương trực kh&#x
F4;ng chịu dua mị ai, việc phải tr&#x
E1;i đều n&#x
F3;i thẳng trước mặt, n&#x
EA;n kh&#x
F4;ng đem lễ vật ri&#x
EA;ng đ&#x
FA;t l&#x
F3;t đến B&#x
ED; Trọng v&#x
E0; Vưu Hồn.

Hai t&#x
EA;n gian thần n&#x
E0;y đem l&#x
F2;ng o&#x
E1;n tr&#x
E1;ch T&#x
F4; Hộ, chờ dịp để trả th&#x
F9;.

&#x
D0;ến ng&#x
E0;y mồng một l&#x
E0; ng&#x
E0;y l&#x
E0;nh. Trụ Vương l&#x
E2;m triều, c&#x
E1;c quan lại ứng hầu đủ mặt. Huỳnh M&#x
F4;n quan tiền v&#x
E0;o t&#x
E2;u:

- Năm nay nhằm lễ chung, chư hầu lớn nhỏ đều tề tựu đến chầu bệ hạ để nghe dạy việc. Tất cả đang đứng ở ngo&#x
E0;i chờ lệnh.


Phong Thần Diễn Nghĩa phiên bạn dạng 2019 vẫn kể về tình ái của Dương Tiễn (La Tấn) và yêu tinh Đát Kỷ (Vương Lệ Khôn). Trong thời đại bên Thương, tam giới loàn lạc, yêu tinh hoành hành; Nguyên Thủy Thiên Tôn trên núi Côn Lôn quyết định xuống núi giúp nhà Chu hủy diệt nhà Thương. Dương Tiễn là vị hero được môn đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn dìm nuôi, có sứ mệnh an toàn dẹp loạn mang lại muôn dân, giải cứu nhân loại. Nhưng mà khi chạm trán với yêu quái Đát Kỷ anh đã đem lòng yêu thương phụ nữ và làm cho một truyền ly kỳ về thần cùng yêu. Game chiến vô phong thần diễn nghĩa là một trong những bộ tiểu thuyết được viết lại trên các đại lý cuốn Vũ Vương phạt Trụ bình thoại
*

Nội dung phim

Phong Thần Diễn Nghĩa phiên bạn dạng 2019 đang kể về tình yêu của Dương Tiễn (La Tấn) và hồ ly tinh Đát Kỷ (Vương Lệ Khôn). Vào thời đại bên Thương, tam giới loàn lạc, yêu tinh hoành hành; Nguyên Thủy Thiên Tôn bên trên núi Côn Lôn quyết định xuống núi giúp công ty Chu hủy diệt nhà Thương. Dương Tiễn là vị hero được đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận nuôi, có sứ mệnh an toàn dẹp loạn đến muôn dân, cứu giúp nhân loại. Tuy thế khi đụng trán với yêu quái Đát Kỷ anh đã đem lòng yêu thương phụ nữ và tạo nên một truyền ly kỳ về thần và yêu. Chiến vô phong thần diễn nghĩa là một bộ đái thuyết được viết lại trên đại lý cuốn Vũ Vương phát Trụ bình thoại. Văn bản xoay quanh việc suy vong của phòng Thương và sự nổi lên ở trong nhà Chu, lồng vào chính là vô số thần thoại, thần thoại cổ xưa Trung Hoa, bao hàm các thần, tiên, yêu thương quái, tôn giáo. Phong thần Diễn Nghĩa (Investiture of the Gods - 英文) nói về thời đại công ty Thương, tam giới đao binh khi thần tiên ngày một ít, nhân với yêu thì ngày càng những lên. đàn ông trai con trẻ Dương Tiễn bất ngờ chạm chán với yêu quái tinh. Hồ ly Đắc Kỷ nối liền với một fan hầu của vị cứu tinh của hoàng thất và mê hoặc mọi người. Tính từ lúc đó vua mang lại truy ngay cạnh giết hết những mục sư, từ đó nhà Thanh từ từ bị sụp đổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên trên núi Côn Lôn đưa ra quyết định xuống núi giúp bên Chu tiêu diệt nhà Thương. Bố đồ đệ của ông mỗi người chỉ huy và thống lĩnh một núi, tiếp đến Khương Tử Nha- 1 trong 3 môn đệ của ông đã đến được tiên giới để giúp đỡ. Một trong những 3 môn đồ của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nhận nuôi Dương Tiễn để giúp đỡ nhân loại. ở đầu cuối Dương Tiễn đã xong xuôi sứ mệnh của chính bản thân mình nhưng lại phát sinh tình cảm cùng với Đắc Kỷ. Rồi câu chuyện này vẫn đi về đâu? Liệu 3 giới gồm trở về trạng thái cân nặng bằng? Dương Tiễn cùng Đắc Kỷ đã ra sao?