Ba anh Mỹ, trung quốc và việt nam đang đi trên biển khơi thì Thần bị tiêu diệt tay cụ lưỡi hái hiện lên. Thần chết lạnh nhạt bảo:

“Nếu các ngươi mong mỏi sống, hãy quăng quật một thiết bị xuống biển. Trong khoảng 1 phút giả dụ ta mà không kiếm thấy thì các ngươi được sống. Còn ngược lại nếu ta kiếm tìm thấy của ai thì bạn đó yêu cầu chết.”


*