MỤC LỤC VĂN BẢN
*

In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 39/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 mon 3 năm 2014

THÔNGTƯ

HƯỚNGDẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNHSỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM năm trước CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠNBÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Căn cứ luật Quản lýthuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và phương pháp sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật làm chủ thuế số 21/2012/QH13 ngày đôi mươi tháng 11 năm 2012;

Căn cứ phương pháp Kế toánsố 03/2003/QH11 ngày 17 mon 6 năm 2003;

Căn cứ qui định Thuế giátrị tăng thêm số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và biện pháp sửa đổi, ngã sungmột số điều của dụng cụ Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 mon 6 năm 2013;

Căn cứ luật Giao dịchđiện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 mon 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về hóa 1-1 bánhàng hóa, đáp ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 mon 01 năm2014 sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng5 năm 2010 của bao gồm phủ;

Căn cứ Nghị định số215/2013/NĐ-CP ngày 23 mon 12 năm trước đó của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Tài chính;

Theo ý kiến đề xuất của Tổngcục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng cỗ Tàichính giải đáp thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

Chương I

HƯỚNGDẪN CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về việc in,phát hành và áp dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chunglà hóa đơn); nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan làm chủ thuế các cấp và những cơquan, tổ chức triển khai có liên quan đến việc in, phạt hành, cai quản và thực hiện hóa đơn;quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong vấn đề in,phát hành và sử dụng hóa đơn; kiểm tra, thanh tra về hóa đơn.

Bạn đang xem: Thông tư 39 năm 2014

Điều 2. Đốitượng áp dụng

1. Người bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịchvụ, gồm:

a) Tổ chức, hộ, cá nhân Việt phái mạnh kinhdoanh bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ tại vn hoặc xuất kho nước ngoài;

b) Tổ chức, cá thể nước không tính kinhdoanh bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ tại việt nam hoặc sản xuất kinh doanh ở
Việt Nam bán sản phẩm ra nước ngoài;

c) Tổ chức, hộ, cá thể Việt phái mạnh hoặctổ chức, cá nhân nước ko kể không marketing nhưng có bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ trên Việt Nam.

2. Tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chứccung ứng ứng dụng tự in hóa đơn, tổ chức trung gian cung ứng giải pháp hóa đơnđiện tử.

3. Tổ chức, cá thể mua hàng hóa, dịchvụ.

4. Cơ quan quản lý thuế những cấp với cáctổ chức, cá nhân có tương quan đến bài toán in, phát hành và thực hiện hóa đơn.

Điều 3. Loạivà hiệ tượng hóa đơn

1. Hóa đối kháng là hội chứng từ do fan bánlập, ghi nhấn thông tin bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ theo qui định của pháp luật.

2. Các loại hóa đơn:

a) Hóa đối chọi giá trị ngày càng tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫusố 5.1 Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư này) là các loại hóa đơn dành chocác tổ chức triển khai khai, tính thuế giá chỉ trị gia tăng theo phương thức khấu trừ trongcác vận động sau:

- bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ trongnội địa;

- hoạt động vận download quốc tế;

- Xuất vào khu vực phi thuế quan và cáctrường hợp được đánh giá như xuất khẩu;

- Xuất khẩu hàng hóa,cung ứng thương mại & dịch vụ ra nước ngoài.

b) Hóa đơn bán sản phẩm dùng cho các đốitượng sau đây:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giátrị ngày càng tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán sản phẩm hóa, dịch vụ trong nộiđịa, xuất vào quần thể phi thuế quan tiền và những trường hợp được nhìn nhận như xuất khẩu, xuấtkhẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài (mẫu số3.2 Phụ lục 3 và chủng loại số 5.2 Phụ lục 5 ban hànhkèm theo Thông tư này).

- Tổ chức, cá thể trong khu phi thuếquan khi bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán sản phẩm hóa, cungứng thương mại dịch vụ giữa các tổ chức, cá thể trong khu phi thuế quan lại với nhau, xuấtkhẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa 1-1 ghi rõ “Dành mang đến tổchức, cá thể trong quần thể phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụlục 5 phát hành kèm theo Thông tư này).

Ví dụ:

- công ty lớn A là doanh nghiệp lớn khaithuế giá bán trị gia tăng theo phương thức khấu trừ vừa tất cả hoạt động bán hàng trongnước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Công ty lớn A thực hiện hóa đơngiá trị ngày càng tăng cho hoạt động bán hàng trong nước và chuyển động xuất khẩu ranước ngoài.

- doanh nghiệp lớn B là công ty lớn khaithuế giá trị ngày càng tăng theo cách thức khấu trừ vừa tất cả hoạt động bán hàng trongnước vừa bao gồm hoạt động bán sản phẩm cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.Doanh nghiệp B thực hiện hóa solo GTGT mang lại hoạt động bán hàng trong nước cùng chohoạt động bán sản phẩm vào quần thể phi thuế quan.

- doanh nghiệp C là công ty chế xuấtbán hàng vào trong nước và bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài cương vực Việt Nam)thì thực hiện hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi rõ “Dành đến tổ chức, cá nhântrong quần thể phi thuế quan”.

- doanh nghiệp D là công ty khaithuế giá chỉ trị ngày càng tăng theo phương thức trực tiếp, khi bán sản phẩm hóa, dịch vụtrong nước, cho khu phi thuế quan, lúc xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, doanhnghiệp D thực hiện hóa đơn bán hàng.

c) Hóa đối chọi khác gồm: tem; vé; thẻ;phiếu thu chi phí bảo hiểm…

d) Phiếu thu chi phí cước vận chuyển hàngkhông; triệu chứng từ thu cước phí vận tải đường bộ quốc tế; bệnh từ thu phí thương mại dịch vụ ngânhàng…, bề ngoài và câu chữ được lập theo thông lệ quốc tế và những quy định củapháp luật tất cả liên quan.

3. Hiệ tượng hóa đơn.

Hóa đối chọi được diễn đạt bằng những hìnhthức sau:

a) Hóa đơn tự in là hóa đối kháng do các tổchức sale tự in ra trên các thiết bị tin học, laptop tiền hoặc các loạimáy không giống khi bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ;

b) Hóa đối kháng điện tử là tập hợp cácthông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ, được khởi tạo,lập, gửi, nhận, tàng trữ và làm chủ theo nguyên tắc tại Luật giao dịch thanh toán điện tử vàcác văn phiên bản hướng dẫn thi hành;

c) Hóa 1-1 đặt in là hóa solo do các tổchức đặt in theo mẫu mã để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ,hoặc vì cơ quan liêu thuế để in theo mẫu để cấp, xuất bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

4. Những chứng trường đoản cú được in, phát hành, sửdụng và thống trị như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm chuyển vận nội bộ, phiếuxuất kho hàng gửi bán đại lý phân phối (mẫu số 5.4 với 5.5 Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông bốn này).

Điều 4. Nộidung bên trên hóa 1-1 đã lập

1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đãlập nên được trình bày trên và một mặt giấy.

a) Tên nhiều loại hóa đơn.

Tên một số loại hóa đơn thể hiện nay trên mỗi tờhóa đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG…

Trường hòa hợp hóa solo còn cần sử dụng như mộtchứng từ rõ ràng cho công tác làm việc hạch toán kế toán tài chính hoặc bán sản phẩm thì có thể đặtthêm tên không giống kèm theo, nhưng buộc phải ghi sau tên loại hóa solo với độ lớn chữ nhỏ dại hơnhoặc ghi trong ngoặc đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU BẢO HÀNH, HÓAĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (PHIẾU BẢO HÀNH), HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU THUTIỀN, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (PHIẾU THU TIỀN) …

b) ký kết hiệu mẫu số hóa solo và ký kết hiệuhóa đơn.

Ký hiệu chủng loại số hóa đơn là thông tinthể hiện ký kết hiệu tên các loại hóa đơn, số liên, số trang bị tự chủng loại trong một các loại hóađơn (một các loại hóa đối kháng có thể có không ít mẫu).

Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệthóa solo bằng khối hệ thống chữ loại tiếng Việt với 02 chữ số cuối của năm.

Đối cùng với hóa solo đặt in, 02 chữ số cuốicủa năm là năm in hóa 1-1 đặt in. Đối với hóa đối kháng tự in, 02 chữ số cuối là nămbắt đầu sử dụng hóa đối kháng ghi trên thông tin phát hành hoặc năm hóa đối kháng được inra.

Trường hợp công ty X ko muốntiếp tục sử dụng số hóa đơn đã thành lập nhưng chưa thực hiện thì tiến hành hủycác số hóa đối chọi chưa sử dụng và thực hiện thông tin phát hành hóa đơn mới theoquy định.

c) tên liên hóa đơn.

Liên hóa 1-1 là các tờ trong cùng mộtsố hóa đơn. Mỗi số hóa solo phải tất cả từ 2 liên trở lên trên và buổi tối đa không thực sự 9liên, trong đó:

+ Liên 1: Lưu.

+ Liên 2: Giao cho những người mua.

Các liên tự liên trang bị 3 trở đi được đặttên theo chức năng cụ thể mà tín đồ tạo hóa đối kháng quy định. Riêng rẽ hóa đơn do cơquan thuế cung cấp lẻ phải bao gồm 3 liên, trong các số đó liên 3 là liên giữ tại ban ngành thuế.

Đối với những loại tài sản phải đăng kýquyền sở hữu, quyền thực hiện với cơ quan gồm thẩm quyền thì tổ chức, cá thể kinhdoanh các loại tài sản phải đk quyền sở hữu, quyền sử dụng với ban ngành cóthẩm quyền tạo, thi công hóa đối kháng có tự 3 liên trở lên, vào đó, giao chongười thiết lập 2 liên: liên 2 “giao cho người mua” với một liên dùng làm đăng cam kết quyềnsở hữu, quyền thực hiện theo phép tắc của pháp luật.

Trường thích hợp tổ chức, cá nhân kinh doanhcác loại gia tài phải đăng ký quyền sở hữu, quyền thực hiện chỉ tạo thành hóa 1-1 2liên thì tổ chức, cá thể mua tài sản thuộc nhiều loại phải đk quyền sở hữu,quyền áp dụng (ô tô, xe máy…) với cơ quan bao gồm thẩm quyền mà lại liên 2 của hóa đơnphải giữ tại cơ quan thống trị đăng ký gia sản (ví dụ: cơ quan công an…) được sửdụng các chứng trường đoản cú sau để hạch toán kế toán, kê khai, khấu trừ thuế, quyết toánvốn giá cả nhà nước theo quy định: Liên 2 hóa 1-1 (bản chụp có xác thực củangười bán), chứng từ thanh toán giao dịch theo quy định, biên lai trước bạ (liên 2, bảnchụp) liên quan đến gia tài phải đăng ký.

d) Số thiết bị tự hóa đơn.

Số máy tự của hóa đơn là số lắp thêm tựtheo hàng số tự nhiên và thoải mái trong cam kết hiệu hóa đơn, có 7 chữ số vào một ký hiệu hóađơn.

đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của ngườibán;

e) Tên, địa chỉ, mã số thuế của ngườimua;

g) Tên hàng hóa, dịchvụ; đơn vị chức năng tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành chi phí ghi ngay số vàbằng chữ.

Đối với hóa đơn giá trị gia tăng,ngoài dòng 1-1 giá là giá chưa xuất hiện thuế giá trị gia tăng, phải bao gồm dòng thuế suấtthuế quý giá gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền bắt buộc thanh toánghi thông qua số và bằng chữ.

h) bạn mua, người phân phối ký và ghi rõhọ tên, vệt người bán (nếu có) cùng ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

i) Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

Trên hóa đơn đặt in,phải biểu lộ tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, bao gồm cả trườnghợp tổ chức nhận in từ bỏ in hóa đơn đặt in.

k) Hóa đối chọi được thểhiện bởi tiếng Việt. Ngôi trường hợp đề xuất ghi thêm chữ quốc tế thì chữ nước ngoàiđược đặt bên đề xuất trong ngoặc đối chọi ( ) hoặc để ngay dưới mẫu tiếng Việt cùng cócỡ nhỏ dại hơn chữ giờ đồng hồ Việt. Chữ số ghi bên trên hóa đối chọi là những chữ số trường đoản cú nhiên: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số mặt hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệutỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); nếu tất cả ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị chức năng phảiđặt vệt phẩy (,) sau chữ số hàng 1-1 vị. Trường thích hợp doanh nghiệp áp dụng phầnmềm kế toán có thực hiện dấu ngăn cách số tự nhiên là vệt phẩy (,) sau chữ sốhàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sauchữ số hàng đơn vị chức năng trên triệu chứng từ kế toán; chữ viết bên trên hóa đối chọi là chữ tiếng
Việt không vết thì các doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng chữ viết là chữ tiếng
Việt ko dấu với dấu phẩy (,), dấu chấm (.) để phân cách chữ số ghi bên trên hóađơn như trên. Cái tổng tiền thanh toán giao dịch trên hóa 1-1 phải được ghi bằng chữ.Các chữ viết không vết trên hóa đối kháng phải bảo đảm không dẫn tới phương pháp hiểu sailệch câu chữ của hóa đơn. Trước khi sử dụng chữ viết bên trên hóa 1-1 là chữ tiếng
Việt ko dấu và chữ số thực hiện dấu ngăn cách số tự nhiên và thoải mái là dấu phẩy (,) sauchữ số mặt hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.)sau chữ số hàng đơn vị chức năng trên hóa đơn, những doanh nghiệp phải gồm văn bản đăng kývới phòng ban thuế và tự phụ trách về tính đúng đắn của văn bản hóa đơnlập theo cách ghi chữ viết, chữ số đã đăng ký.

Mỗi chủng loại hóa 1-1 sử dụng của một tổchức, cá thể phải có cùng form size (trừ trường hòa hợp hóa đối chọi tự in lên trên máytính tiền được in từ giấy cuộn không độc nhất vô nhị thiết cố định và thắt chặt độ dài, độ lâu năm của hóađơn phụ thuộc vào vào độ lâu năm của hạng mục hàng hóa buôn bán ra).

2. Văn bản không nên trên hóađơn vẫn lập.

a) xung quanh nội dung bắt buộc theo hướngdẫn trên khoản 1 Điều này, tổ chức triển khai kinh doanh rất có thể tạo thêm các thông tin khácphục vụ cho vận động kinh doanh, của cả tạo lô-gô, hình hình ảnh trang trí hoặcquảng cáo.

b) các thông tin tạo ra thêm yêu cầu đảm bảophù hợp với luật pháp hiện hành, không đậy khuất, làm cho mờ những nội dung bắt buộcphải bao gồm trên hóa đơn.

3. Một trong những trường hợp hóa solo khôngnhất thiết có không thiếu thốn các ngôn từ bắt buộc:

a) tổ chức kinh doanhbán hàng hóa, dịch vụ hoàn toàn có thể tạo, xây cất và thực hiện hóa đơn không duy nhất thiếtphải có chữ ký tín đồ mua, dấu của người chào bán trong trường vừa lòng sau: hóa 1-1 điện;hóa đối chọi nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn thương mại dịch vụ ngân hàng đáp ứng một cách đầy đủ điềukiện từ bỏ in theo phía dẫn trên Thông tứ này.

b) những trường thích hợp sau không duy nhất thiếtphải có không hề thiếu các câu chữ bắt buộc, trừ trường phù hợp nếu người tiêu dùng là đơn vị kếtoán yêu cầu tín đồ bán phải khởi tạo hóa đối kháng có không hề thiếu các nội dung hướng dẫn tạikhoản 1 Điều này:

- Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanhsiêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo luật pháp của pháp luật khôngnhất thiết phải gồm tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, vệt củangười bán.

- Đối cùng với tem, vé: bên trên tem, vé cómệnh giá chỉ in sẵn không nhất thiết phải tất cả chữ ký người bán, vệt của tín đồ bán;tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký bạn mua.

- Đối cùng với doanh nghiệp sử dụng hóa đơnvới số lượng lớn, chấp hành tốt điều khoản thuế, địa thế căn cứ đặc điểm chuyển động kinhdoanh, phương thức tổ chức bán hàng, phương pháp lập hóa đơn của công ty vàtrên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp, cục thuế chu đáo và gồm văn bạn dạng hướng dẫnhóa 1-1 không độc nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của fan bán”.

- những trường phù hợp khác theo hướng dẫncủa bộ Tài chính.

Chương II

TẠOVÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

Điều 5.Nguyên tắc chế tạo ra hóa đơn

1. Tạo hóa solo là vận động làm ra mẫuhóa solo để áp dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của tổ chức kinhdoanh thể hiện bởi các hiệ tượng hóa solo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tưnày.

2. Tổ chức có thể đồng thời tạo ra nhiềuhình thức hóa đơn khác biệt (hóa đối kháng tự in, hóa 1-1 đặt in, hóa đối chọi điện tử)theo luật tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và
Thông bốn này.

a) Tổ chức, doanh nghiệp new thành lậphoặc đang vận động được tạo ra hóa đơn tự in ví như thuộc những trường hòa hợp hướng dẫntại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

b) Tổ chức marketing được tạo ra hóa đơntự in nếu thỏa mãn nhu cầu điều kiện lí giải tại điểm b khoản 1 Điều 6 Thông bốn này.

c) Tổ chức sale thuộc đối tượngnêu trên điểm a, điểm b khoản này tuy vậy không từ in hóa solo thì được sinh sản hóa đơnđặt in theo phía dẫn trên Điều 8 Thông bốn này.

d) tổ chức nộp thuế giá trị gia tăngtheo phương pháp khấu trừ thuế không thuộc đối tượng người dùng nêu tại điểm a, điểm bkhoản này và không thuộc đối tượng người sử dụng mua hóa đơn của ban ngành thuế thì được tạohóa đối chọi đặt in theo hướng dẫn trên Điều 8 Thông bốn này.

đ) Tổ chức không phải là doanh nghiệpnhưng có vận động kinh doanh (bao có cả hợp tác và ký kết xã, nhà thầu nước ngoài, banquản lý dự án); hộ, cá thể kinh doanh; tổ chức triển khai và doanh nghiệp khác khôngthuộc trường hòa hợp được từ bỏ in, để in hóa đơn mua hóa đối chọi đặt in của ban ngành thuếtheo giải đáp tại Điều 11 Thông tư này.

e) những đơn vị sự nghiệp công lập cóhoạt đụng sản xuất, marketing theo nguyên lý của pháp luật đáp ứng đầy đủ điều kiệntự in giải đáp tại khoản 1 Điều 6 nhưng lại không từ in hóa đối kháng thì được tạo thành hóađơn để in hoặc cài đặt hóa 1-1 đặt in của cơ quan thuế.

g) Tổ chức chưa hẳn là doanh nghiệp;hộ, cá thể không marketing nhưng tất cả phát ở động bán sản phẩm hóa, cungứng dịch vụ cần có hóa 1-1 để giao cho người tiêu dùng được cơ sở thuế cấp cho hóa đơnlẻ.

3. Tổ chức triển khai khi tạo thành hóa solo không đượctạo trùng số hóa đối kháng trong cùng ký kết hiệu.

4. Quality giấy với mực viết hoặc intrên hóa đơn phải bảo đảm an toàn thời gian tàng trữ theo phép tắc của pháp luật về kếtoán.

Điều 6. Tạohóa đối chọi tự in

1. Đối tượng được chế tạo ra hóa đối chọi tự in

a) các doanhnghiệp, đơn vị sự nghiệp được chế tác hóa đối chọi tự in kể từ lúc có mã số thuế gồm:

- công ty được ra đời theo quyđịnh của điều khoản trong khu vực công nghiệp, khu khiếp tế, khu vực chế xuất, khu côngnghệ cao.

- những đơn vị sự nghiệp công lập có sảnxuất, marketing theo nguyên tắc của pháp luật.

- Doanh nghiệp, Ngânhàng gồm mức vốn điều lệ từ 15 tỷ vnđ trở lên tính theo khoản đầu tư đã thực góp đếnthời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả chi nhánh, đơn vị chức năng trực thuộckhác tỉnh, tp với trụ sở chủ yếu có triển khai kê khai, nộp thuế GTGT.

Ví dụ: tập đoàn viễn thông VT, trụ sởchính trên Hà Nội, có mức vốn điều lệ trên 15 tỷ việt nam đồng đã thực góp tính đến thời điểmphát hành hóa đơn. Tập đoàn đã chế tạo hóa đơn tự in thì các Chi nhánh, đơn vị chức năng trựcthuộc tập đoàn ở không giống tỉnh, tp với Tập đoàn thực hiện khai, nộp thuếGTGT tại những tỉnh, thành phố cũng khá được tự chế tác hóa đối chọi tự in.

b) công ty lớn mớithành lập từ ngày Thông tư này còn có hiệu lực thi hành tất cả vốn điều lệ bên dưới 15 tỷđồng là doanh nghiệp lớn sản xuất, thương mại & dịch vụ có thực hiện đầu tư bán buôn tài sản cốđịnh, sản phẩm công nghệ móc, thiết bị có mức giá trị từ một tỷ đồng trở lên ghi bên trên hóa đơn muatài sản ráng định, lắp thêm móc, thiết bị tại thời điểm thông tin phát hành hóa đơnđược từ bỏ in hóa đơn để sử dụng cho việc bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ nếu có đủcác điều kiện sau:

- Đã được cung cấp mã số thuế;

- gồm doanh thu bán sản phẩm hóa, dịch vụ;

- Có hệ thống thiết bị (máy tính, máyin, laptop tiền) bảo vệ cho việc in và lập hóa đối kháng khi bán sản phẩm hóa, cungứng dịch vụ;

- Là đơn vị chức năng kế toán theo cơ chế của Luật
Kế toán với có ứng dụng tự in hóa đơn đảm bảo an toàn định kỳ mặt hàng tháng tài liệu từ phầnmềm từ in hóa solo phải được đưa vào sổ kế toán nhằm hạch toán lợi nhuận và kêkhai trên Tờ khai thuế GTGT gửi cơ sở thuế.

- không bị xử vạc vi bất hợp pháp luậtvề thuế hoặc đã biết thành xử phạt với đã chấp hành xử phát vi phạm pháp luật về thuế màtổng số tiền phân phát vi phạm pháp luật về thuế bên dưới năm mươi (50) triệu vnd trongvòng cha trăm sáu mươi lăm (365) ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hànhhóa đối kháng tự in lần thứ nhất trở về trước.

- tất cả văn phiên bản đề nghịsử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèmtheo Thông tư này) và được phòng ban thuế quản lý trực tiếp xác thực đủ điềukiện. Trong thời hạn 5 ngày làm cho việc kể từ thời điểm nhận được văn bạn dạng đề nghị củadoanh nghiệp, cơ quan thuế cai quản trực tiếp nên có chủ ý về điều kiện sửdụng hóa solo tự in của người sử dụng (Mẫu số 3.15 Phụlục 3 phát hành kèm theo Thông tứ này).

c) tổ chức triển khai nêu tại điểm a, điểm bkhoản này trước khi tạo hóa đối chọi phải ra ra quyết định áp dụng hóa đối kháng tự in vàchịu nhiệm vụ về quyết định này.

Quyết định áp dụng hóa đối chọi tự in gồmcác nội dung đa phần sau:

- Tên khối hệ thống thiết bị (máy tính, máyin, ứng dụng ứng dụng) dùng để in hóa đơn;

- thành phần kỹ thuật hoặc tên bên cungứng dịch vụ phụ trách về phương diện kỹ thuật trường đoản cú in hóa đơn;

- nhiệm vụ của từng bộ phận trựcthuộc liên quan việc tạo, lập, giao vận và tàng trữ dữ liệu hóa đối kháng tự introng nội bộ tổ chức;

- Mẫu những loại hóa 1-1 tự in cùng rất mụcđích áp dụng của mỗi loại đề xuất có các tiêu thức để khi lập bảo đảm an toàn đầy đủ cácnội dung giải đáp tại khoản 1 Điều 4 Thông bốn này.

2. Tổ chức triển khai được tạo ra hóa đối kháng tự in sửdụng lịch trình tự in hóa đơn từ những thiết bị tin học, máy vi tính tiền hoặc cácloại thứ khác bảo vệ nguyên tắc:

- việc đánh số sản phẩm tự trên hóa đơnđược triển khai tự động. Từng liên của một số trong những hóa đối kháng chỉ được in ra một lần, nếuin ra trường đoản cú lần thứ 2 trở đi bắt buộc thể hiện là bạn dạng sao (copy).

- ứng dụng ứng dụng để in hóa 1-1 phảiđảm bảo yêu cầu về bảo mật bằng vấn đề phân quyền cho tất cả những người sử dụng, fan khôngđược phân quyền sử dụng không được can thiệp làm đổi khác dữ liệu trên ứngdụng.

3. Điều kiện và nhiệm vụ của tổchức đáp ứng phần mượt tự in hóa đơn.

a) Điều kiện

Tổ chức đáp ứng phần mượt tự in hóađơn buộc phải là doanh nghiệp bao gồm giấy ghi nhận đăng ký sale (giấy hội chứng nhậnđăng ký kết doanh nghiệp), trong các số đó có ngành nghề lập trình vật dụng vi tính hoặc xuấtbản phần mềm, trừ trường hợp tổ chức tự đáp ứng phần mượt tự in hóa đối chọi để sửdụng.

b) Trách nhiệm

- Đảm bảo ứng dụng tự in hóa 1-1 cungcấp mang đến một 1-1 vị tuân thủ đúng những phương tiện về trường đoản cú in hóa đơn; ko in giảhóa đối kháng trùng với các mẫu trong ứng dụng đã cung ứng cho doanh nghiệp

- Lập báo cáo về việc cung ứng phầnmềm từ bỏ in hóa đối kháng cho cơ sở thuế cai quản trực tiếp. Nội dung report thểhiện: tên, mã số thuế, địa chỉ cửa hàng tổ chức sử dụng phần mềm tự in hóa solo (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tứ này).

Báo cáo về bài toán cungứng phần mềm tự in hóa solo được lập với gửi mang đến cơ quan lại thuế quản lý trực tiếptheo quý. Báo cáo về việc cung ứng phần mượt tự in hóa 1-1 Quý I nộp chậm chạp nhấtlà ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày30/10 với quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Trường hòa hợp tổ chức đáp ứng phần mềmtự in hóa đơn kết thúc cung ứng phần mềm tự in hóa đối kháng thì kỳ report in hóa đơncuối cùng bước đầu từ đầu kỳ báo cáo cuối đến thời gian tổ chức đáp ứng phần mềmtự in hóa đơn xong xuôi cung ứng ứng dụng tự in hóa đơn, thời hạn nộp báo cáo vềviệc cung ứng phần mềm tự in hóa đối kháng chậm độc nhất là ngày 20 tháng sau của thángngừng vận động cung ứng ứng dụng tự in hóa đơn.

Trường vừa lòng tổ chức đáp ứng phần mềmtự in hóa đơn mới bước đầu hoạt động đáp ứng phần mềm tự in hóa solo hoặc cóhoạt động đáp ứng phần mượt tự in hóa đơn sau khi xong xuôi hoạt động đáp ứng phầnmềm trường đoản cú in hóa đối chọi thì thời gian report tính từ ngày bắt đầu hoặc bước đầu lạihoạt động đáp ứng phần mềm tự in hóa đối kháng đến hết quý phụ thuộc vào thời điểm bắtđầu hoặc bắt đầu hoạt động đáp ứng phần mượt tự in hóa đơn.

Trường phù hợp tổ chức cung ứng phần mềmtự in hóa đối chọi là tổ chức ở quốc tế hoặc công ty lớn tự tạo phần mềm tự inhóa đơn để sử dụng thì ko phải báo cáo về việc cung ứng phần mềm tự in hóađơn.

Cơ quan thuế nhận báo cáo và đưa cácdữ liệu lên trang tin tức điện tử của Tổng cục Thuế trong thời hạn 03 (ba)ngày làm cho việc kể từ ngày nhận ra báo cáo.

Xem thêm: Top 91+ bài thơ tình lãng mạn nhất mọi thời đại lãng mạn, ngọt ngào đến tan chảy

4. Đối với các doanhnghiệp có khủng hoảng cao về thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 11 Thông tứ này vàkhông download hóa solo đặt in của phòng ban thuế thì doanh nghiệp áp dụng hóa 1-1 tựin dưới vẻ ngoài như sau: công ty vào Trang tin tức điện tử của cơ quanthuế (Tổng viên Thuế hoặc viên thuế) với sử dụng phần mềm tự in hóa đơn của cơquan thuế để lập hóa solo khi bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ, bảo đảm cơ quanthuế kiểm soát và điều hành được toàn cục dữ liệu của hóa solo tự in đã lập của doanh nghiệp.

Điều 7. Tạohóa đơn điện tử

1. Hóa đối chọi điện tử được khởi tạo, lập,xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức triển khai đã được cung cấp mã số thuế khi phân phối hànghóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính xách tay của các bên theo hình thức của pháp luậtvề thanh toán giao dịch điện tử.

2. Hóa đơn điện tử được thực hiện theoquy định của lao lý về giao dịch thanh toán điện tử.

3. Việc quản lý, thực hiện hóa đối kháng điệntử được triển khai theo Thông tư hướng dẫn của cục Tài chính về khởi tạo, pháthành và sử dụng hóa đối kháng điện tử bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ.

Điều 8. Tạohóa đối chọi đặt in

1. Đối tượng được tạohóa đối kháng đặt in:

a) Tổ chức kinh doanh mới thành lậpthuộc đối tượng được trường đoản cú in hóa đơn theo phía dẫn trên Điều 6 Thông bốn này nếukhông thực hiện hóa 1-1 tự in thì được chế tác hóa 1-1 đặt in nhằm sử dụng cho các hoạtđộng bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ.

b) tổ chức triển khai kinh doanh, doanh nghiệp lớn khôngthuộc đối tượng người tiêu dùng mua hóa đơn của phòng ban thuế giải đáp tại Điều 11 cùng Điều 12Thông tứ này được sản xuất hóa solo đặt in nhằm sử dụng cho những hoạt động bán sản phẩm hóa,cung ứng dịch vụ.

Trước lúc để in hóa đối chọi lần đầu, tổchức ghê doanh, doanh nghiệp cần gửi mang đến cơ quan tiền thuế thống trị trực tiếp đềnghị thực hiện hóa đối kháng đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3ban hành kèm theo Thông tư này).

Trong thời hạn 5 ngàylàm việc kể từ lúc nhận được ý kiến đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, ban ngành thuếquản lý trực tiếp bắt buộc có thông báo về việc thực hiện hóa solo đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo
Thông tứ này).

c) viên Thuế sinh sản hóa solo đặt in nhằm bánvà cấp cho các đối tượng hướng dẫn trên Điều 11, Điều 12 cùng Điều 13 Thông tưnày.

2. Hóa đối chọi đặt in được in ra dưới dạngmẫu in sẵn yêu cầu có các tiêu thức bảo đảm khi lập hóa 1-1 có tương đối đầy đủ nội dung bắtbuộc theo phía dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Đối tượng được sinh sản hóa đối chọi đặt in tựquyết định mẫu hóa 1-1 đặt in.

Tổ chức kinh doanh đặt in hóa đối kháng phảiin sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế bạn bán” bên trên tờ hóađơn.

Trường đúng theo tổ chức kinh doanh đặt inhóa đơn cho những đơn vị trực nằm trong thì thương hiệu tổ chức sale phải được in ấn sẵnphía trên phía bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực nằm trong đóng dấu hoặc ghi tên,mã số thuế, showroom vào tiêu thức “tên, mã số thuế, showroom người cung cấp hàng” đểsử dụng.

Đối cùng với hóa 1-1 do cục Thuế đặt in,tên cục Thuế được in ấn sẵn phía bên trên bên trái của tờ hóa đơn.

3. In hóa đơn đặt in

a) Hóa đối kháng đặt in được in theo hợpđồng giữa tổ chức kinh doanh hoặc cục Thuế với tổ chức triển khai nhận in hóa solo đủ điềukiện tại điểm a khoản 4 Điều này.

b) hòa hợp đồng in hóađơn được thể hiện bởi văn phiên bản theo nguyên lý của luật Dân sự. đúng theo đồng ghi cụthể loại hóa đơn, ký kết hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số thiết bị tựhóa 1-1 đặt in (số sản phẩm công nghệ tự bước đầu và số đồ vật tự kết thúc), kèm theo hóa 1-1 mẫu,thông báo của ban ngành thuế về bài toán chuyển sang thực hiện hóa solo đặt in của doanhnghiệp.

c) ngôi trường hợp tổ chức nhận in hóa đơntự in hóa 1-1 đặt in để thực hiện cho mục đích bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ,phải có ra quyết định in hóa đối kháng của thủ trưởng đối chọi vị. đưa ra quyết định in bắt buộc đảm bảocác nội dung quy định như một số loại hóa đơn, mẫu mã số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, sốlượng, số thứ tự hóa solo đặt in (số thiết bị tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc), kèmtheo hóa đối chọi mẫu.

4. Điều khiếu nại và trách nhiệm của tổchức dìm in hóa đơn

a) Điều kiện

Tổ chức dìm in hóa đơn phải là doanhnghiệp gồm đăng ký marketing còn hiệu lực và có giấy phép chuyển động ngành in(bao có cả in xuất bạn dạng phẩm và không hẳn xuất bản phẩm).

Trường hợp đơn vị chức năng sự nghiệp công lậpcó vận động sản xuất kinh doanh như doanh nghiệp, gồm giấy phép hoạt động ngànhin, bao gồm máy móc sản phẩm ngành in thì được nhận in hóa đơn đặt in của những tổchức.

b) Trách nhiệm

- In hóa đơn theo đúng hợp đồng in đãký, không được giao lại toàn bộ hoặc ngẫu nhiên khâu như thế nào trong quy trình in hóa đơncho tổ chức in khác thực hiện;

- quản lí lý, bảo vệ các phiên bản phim, bảnkẽm và những công cụ bao gồm tính năng tựa như trong việc tạo hóa solo đặt in theothỏa thuận với tổ chức đặt in hóa đơn. Trường hợp mong muốn sử dụng các bản phim,bản kẽm nhằm in cho những lần sau thì yêu cầu niêm phú quý giữ các bạn dạng phim, bảnkẽm;

- bỏ hóa 1-1 in thử, in sai, intrùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bạn dạng kẽm và những công cố gắng có thiên tài tươngtự trong việc tạo hóa đối chọi đặt in theo thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân đặt in;

- Thanh lý thích hợp đồng in với tổ chức triển khai đặtin hóa đơn;

- Lập báo cáo về câu hỏi nhận in hóa đơncho cơ quan thuế làm chủ trực tiếp. Nội dung báo cáo thể hiện: tên, mã số thuế,địa chỉ tổ chức đặt in; loại, ký hiệu hóa đơn, ký kết hiệu chủng loại số hóa đơn, số lượnghóa solo đã in (từ số … đến số) đến từng tổ chức (mẫusố 3.7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông bốn này).

Báo cáo về câu hỏi nhậnin hóa đơn được lập cùng gửi mang đến cơ quan tiền thuế làm chủ trực tiếp sau quý, báo cáo
Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp muộn nhất là ngày 30/7, quý IIInộp chậm nhất là ngày 30/10 cùng quý IV nộp muộn nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Trường hợp tổ chức triển khai nhận in hóa đơnngừng hoạt động in hóa đối chọi thì kỳ report in hóa 1-1 cuối cùng bắt đầu từ đầukỳ report cuối đến thời điểm tổ chức triển khai nhận in chấm dứt hoạt động in hóa đơn, thờihạn nộp báo cáo về câu hỏi nhận in hóa solo chậm nhất là ngày trăng tròn tháng sau củatháng xong xuôi hoạt đụng in hóa đơn.

Trường hợp tổ chức nhận in hóa 1-1 mớibắt đầu chuyển động sản xuất kinh doanh hoặc có hoạt động in hóa 1-1 sau khingừng vận động in thì thời gian báo cáo về việc nhận in hóa đơn thứ nhất tínhtừ ngày bắt đầu hoạt rượu cồn sản xuất marketing hoặc bước đầu lại hoạt động in đếnhết quý tùy thuộc vào thời điểm ban đầu hoạt hễ sản xuất marketing hoặc bắt đầuhoạt rượu cồn in.

Cơ quan thuế nhận report và đưa cácdữ liệu lên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời hạn 03 (ba)ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhận được báo cáo.

Điều 9. Pháthành hóa đối chọi của tổ chức kinh doanh

1. Tổ chức kinh doanh trước lúc sửdụng hóa solo cho việc bán sản phẩm hóa, dịch vụ, trừ hóa đối chọi được mua, cấp cho tại cơquan thuế, phải khởi tạo và gửi thông tin phát hành hóa đối kháng (mẫusố 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đối chọi mẫu đến cơ quanthuế quản lý trực tiếp.

2. Nội dung
Thông báo xây dựng hóa đối kháng gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địachỉ, năng lượng điện thoại, những loại hóa solo phát hành (tên nhiều loại hóa đơn, ký kết hiệu hóa đơn,ký hiệu mẫu mã số hóa đơn, ngày ban đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo pháthành (từ số... Cho số...)), tên cùng mã số thuế của người tiêu dùng in hóa đối chọi (đốivới hóa đối kháng đặt in), tên cùng mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềmtự in hóa đơn (đối với hóa solo tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chứctrung gian cung cấp chiến thuật hóa 1-1 điện tử (đối với hóa 1-1 điện tử); ngàylập thông báo phát hành, tên, chữ cam kết của người thay mặt đại diện theo pháp luật và dấucủa đối chọi vị.

Căn cứ vàonhu cầu sử dụng hóa 1-1 và bài toán chấp hành cơ chế về quản lý, thực hiện hóa đơncủa tổ chức, doanh nghiệp, ban ngành thuế cai quản trực tiếp khẳng định số lượng hóađơn được thông tin phát hành để áp dụng từ 3 tháng cho 6 tháng tại Thông báophát hành hóa solo của tổ chức, doanh nghiệp.

Trường hợp các ngân hàng, tổ chức tíndụng và những chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ bỏ giao dịchkiêm hóa 1-1 thu phí dịch vụ thương mại tự in thì gửi thông tin phát hành hóa đối kháng kèm theohóa đối chọi mẫu mang đến cơ thuế quan quản lý, đăng ký kết cấu tạo số hóa đơn, khôngphải đăng ký trước con số phát hành.

Đối cùng với cácsố hóa solo đã thực hiện thông báo phát hành tuy vậy chưa áp dụng hết có in sẵntên, add trên tờ hóa đơn, khi bao gồm sự đổi khác tên, showroom nhưng ko thayđổi mã số thuế và phòng ban thuế cai quản trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn cónhu cầu thực hiện hóa 1-1 đã đặt in thì triển khai đóng lốt tên, add mới vàobên cạnh tiêu thức tên, add đã in sẵn để liên tục sử dụng cùng gửi thông báo điềuchỉnh tin tức tại thông báo phát hành hóa đối kháng đến cơ sở thuế cai quản trựctiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 phát hành kèmtheo Thông tư này).

Trường hợp cósự cụ đổi add kinh doanh dẫn đến biến đổi cơ quan thuế cai quản trực tiếp,nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục áp dụng số hóa đơn đã tạo ra chưa sử dụnghết thì cần nộp report tình hình thực hiện hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyểnđi cùng đóng dấu địa chỉ cửa hàng mới lên hóa đơn, giữ hộ bảng kê hóa đơn chưa áp dụng (mẫusố 3.10 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông bốn này) và thông báo điều chỉnhthông tin tại thông tin phát hành hóa 1-1 đến cơ quan thuế khu vực chuyển đến(trong đó nêu rõ số hóa đối kháng đã thiết kế chưa sử dụng, sẽ liên tục sử dụng).Nếu tổ chức triển khai không có nhu cầu sử dụng số hóa 1-1 đã tạo nhưng chưa sử dụnghết thì tiến hành hủy các số hóa đối chọi chưa áp dụng và thông báo kết quả hủy hóađơn với cơ sở thuế chỗ chuyển đi với thực hiện thông báo phát hành hóa đối kháng mớivới ban ngành thuế chỗ chuyển đến.

Trường hợp có sự đổi khác về nội dungđã thông báo phát hành, tổ chức sale phải thực hiện thông báo phát hànhmới theo phía dẫn trên khoản này.

3. Hóa đối chọi mẫu là bản in thể hiệnđúng, đủ những tiêu thức bên trên liên của hóa 1-1 giao cho người mua một số loại được pháthành, gồm số hóa đơn là một trong dãy các chữ số 0 với in hoặc đóng chữ “Mẫu” bên trên tờhóa đơn. Hóa solo mẫu kèm thông tin phát hành để gửi ban ngành Thuế với để niêm yếttại những cơ sở sử dụng bán sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ là liên giao cho người mua hàng.

Trường hợp tổ chức triển khai khi đổi khác tên,địa chỉ thông báo phát hành số lượng hóa solo còn tiếp tục sử dụng không tồn tại hóađơn mẫu hoặc những chi nhánh trực thuộc sử dụng chung mẫu mã hóa đối chọi với trụ sởchính khi thông tin phát hành hóa đối kháng không đầy đủ hóa 1-1 mẫu thì được thực hiện 01số hóa đơn thứ nhất sử dụng theo tên, địa chỉ cửa hàng mới hoặc được phân bổ để làm hóađơn mẫu. Bên trên hóa 1-1 dùng làm mẫu gạch bỏ số lắp thêm tự sẽ in sẵn với đóng chữ“Mẫu” để làm hóa đối chọi mẫu. Các hóa đối chọi dùng làm cho hóa solo mẫu chưa hẳn thực hiệnthông báo kiến tạo (không kê khai vào con số hóa đơn phát hành tại Thông báophát hành hóa đơn).

4. Thông báophát hành hóa đối chọi và hóa đối kháng mẫu đề xuất được gửi cho cơ quan lại thuế cai quản trựctiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức ghê doanh bước đầu sử dụng hóađơn với trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông tin phát hành. Thôngbáo xây dừng hóa đối kháng gồm cả hóa đối chọi mẫu nên được niêm yết rõ ràng ngay tạicác cơ sở áp dụng hóa đơn để bán sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ trong suốt thời hạn sử dụnghóa đơn.

Trường hợp tổ chức sale khi gửithông báo xuất bản từ lần thứ hai trở đi, nếu không tồn tại sự biến hóa về nội dungvà bề ngoài hóa đối chọi phát hành thì không cần thiết phải gửi kèm hóa đối chọi mẫu.

Trường hợp tổ chức triển khai có những đơn vị trựcthuộc, trụ sở có sử dụng chung mẫu hóa đối kháng của tổ chức triển khai nhưng khai thuế giátrị ngày càng tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, trụ sở phải nhờ cất hộ Thông báophát hành mang đến cơ quan lại thuế cai quản trực tiếp. Trường hợp tổ chức có những đơn vịtrực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung chủng loại hóa đơn của tổ chức triển khai nhưng tổ chứcthực hiện nay khai thuế giá chỉ trị gia tăng cho đơn vị chức năng trực thuộc, trụ sở thì đơnvị trực thuộc, trụ sở không phải thông báo phát hành hóa đơn.

Tổng viên Thuế có trọng trách căn cứnội dung kiến thiết hóa đối chọi của tổ chức để xây dựng khối hệ thống dữ liệu thông tinvề hóa 1-1 trên trang tin tức điện tử của Tổng cục Thuế để những tổ chức, cánhân tra cứu được nội dung quan trọng về hóa 1-1 đã thông tin phát hành của tổchức.

Trường phù hợp khi nhận ra Thông báophát hành do tổ chức gửi đến, ban ngành Thuế phạt hiện thông tin phát hành khôngđảm bảo đủ nội dung theo như đúng quy định thì vào thời hạn ba (03)ngày làm cho việckể từ thời điểm ngày nhận được Thông báo, ban ngành thuế phải tất cả văn bản thông báo đến tổchức biết. Tổ chức triển khai có nhiệm vụ điều chỉnh để thông tin phát hành mới.

Điều 10. Pháthành hóa 1-1 của viên Thuế

1. Hóa đối chọi do viên Thuế để in trướckhi bán, cấp lần đầu đề nghị lập thông báo phát hành hóa đơn.

2. Nội dung thông báo phát hành hóađơn, hóa solo mẫu thực hiện theo lí giải tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 Thông tưnày và theo chủng loại số 3.6 Phụ lục 3 phát hành kèm theo
Thông tứ này.

3. Thông tin phát hành hóa đơn phảiđược gửi đến toàn bộ các cục Thuế trong cả nước trong thời hạn mười (10) ngàylàm việc, tính từ lúc ngày lập thông tin phát hành và trước lúc cấp, bán. Thông báophát hành hóa solo niêm yết ngay tại các cơ sở trực thuộc viên Thuế trong suốtthời gian thông tin phát hành còn hiệu lực thực thi tại vị trí thường thấy khi vào cơ quanthuế.

Trường hợp viên Thuế đã đưa nội dung
Thông báo tạo hóa đơn lên trang tin tức điện tử của Tổng cục Thuế thìkhông buộc phải gửi thông báo phát hành hóa solo đến cục Thuế khác.

4. Trường hợp gồm sự biến đổi về nộidung đã thông tin phát hành, viên Thuế phải tiến hành thủ tục thông báo pháthành mới theo hướng dẫn tại khoản 2 với 3 Điều này.

Điều 11. Đốitượng mua hóa đơn của cơ sở thuế

1. Cơ quanthuế bán hóa đơn cho các đối tượng người sử dụng sau:

a) Tổ chức không hẳn là doanh nghiệpnhưng có chuyển động kinh doanh (bao có cả hợp tác và ký kết xã, công ty thầu nước ngoài, banquản lý dự án).

Tổ chức chưa hẳn là doanh nghiệpnhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có chuyển động kinh doanh nhưngkhông được ra đời và chuyển động theo vẻ ngoài Doanh nghiệp và điều khoản kinh doanhchuyên ngành khác.

b) Hộ, cá thể kinh doanh;

c) Tổ chứckinh doanh, công ty nộp thuế GTGT theo phương thức trực tiếp theo xác suất %nhân với doanh thu.

d) Doanhnghiệp đang áp dụng hóa đối chọi tự in, đặt in trực thuộc loại khủng hoảng rủi ro cao về thuế;

đ) Doanhnghiệp đang áp dụng hóa đối kháng tự in, để in tất cả hành vi phạm luật về hóa đối chọi bị xửlý vi phạm luật hành chính về hành vi trốn thuế, gian lậu thuế.

Doanh nghiệp khuyên bảo tại điểm d, đkhoản này sở hữu hóa đối chọi của cơ quan thuế trong thời hạn 12 tháng. Hết thời gian12 tháng, căn cứ thực trạng sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanhnghiệp và ý kiến đề xuất của doanh nghiệp, vào thời hạn 5 ngày có tác dụng việc, cơ quanthuế bao gồm văn bạn dạng thông báo doanh nghiệp đưa sang tự tạo hóa đối chọi để sử dụnghoặc liên tục mua hóa đối kháng của phòng ban thuế nếu không đáp ứng nhu cầu điều kiện tự inhoặc đặt in hóa đối chọi (mẫu số 3.15 Phụ lục 3 banhành hẳn nhiên Thông tư này).

2. Doanhnghiệp nằm trong loại khủng hoảng cao về thuế trên điểm d khoản 1 Điều này là các doanhnghiệp tất cả vốn chủ cài dưới 15 tỷ vnđ và tất cả một trong số dấu hiệu sau:

a) không tồn tại quyền sở hữu, quyền sửdụng phù hợp pháp các cơ sở vật hóa học sau: nhà máy; xưởng sản xuất; kho hàng; phươngtiện vận tải; siêu thị và các cơ sở vật chất khác.

b) Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnhvực khai thác đất, đá, cát, sỏi.

c) công ty lớn có thanh toán qua ngânhàng đáng ngờ theo mức sử dụng của luật pháp về phòng, kháng rửa tiền.

d) công ty có doanh thu từ việcbán sản phẩm hóa, hỗ trợ dịch vụ cho những doanh nghiệp khác mà chủ những doanhnghiệp này còn có mối quan liêu hệ phụ thân mẹ, vk chồng, các bạn em ruột hoặc quan hệ nam nữ liênkết sở hữu chéo cánh chiếm tỷ trọng trên một nửa trên tổng lệch giá kinh doanh trên Tờkhai quyết toán thuế TNDN của năm quyết toán.

đ) doanh nghiệp không thực hiện kêkhai thuế theo quy định: không nộp làm hồ sơ khai thuế hoặc nộp làm hồ sơ khai thuế sau90 ngày tính từ lúc ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày bắt đầuhoạt động kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh; nghỉ kinh doanh quáthời hạn đã thông báo tạm nghỉ marketing với phòng ban thuế và cơ quan thuế kiểmtra xác nhận doanh nghiệp gồm sản xuất marketing nhưng ko kê khai thuế;không còn vận động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký marketing và không khaibáo với cơ quan thuế hoặc ban ngành thuế khám nghiệm không khẳng định được chỗ đăng kýthường trú, trợ thời trú của người đại diện theo pháp luật, công ty doanh nghiệp.

e) Người đại diện thay mặt theo điều khoản củadoanh nghiệp bị khởi tố về tội trốn thuế, tội in, phát hành, mua bán trái phéphóa đơn, triệu chứng từ thu nộp giá cả nhà nước.

g) công ty lớn đang thực hiện hóa đơntự in, để in gồm sự ráng đổi địa chỉ kinh doanh từ 2 lần trở lên trong khoảng 12tháng nhưng không khai báo theo vẻ ngoài hoặc không kê khai, nộp thuế ở khu vực đăngký mới theo quy định.

h) công ty có tín hiệu bất thườngkhác theo tiêu chí review rủi ro về thuế của phòng ban thuế.

Cơ quan thuế cai quản trực tiếp cótrách nhiệm căn cứ hướng dẫn trên khoản này định kỳ trước ngày 5 sản phẩm tháng, ràsoát, kiểm tra thực tế, lập list doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao vềthuế. Viên thuế có nhiệm vụ tổng hợp list doanh nghiệp thuộc các loại rủi rocao về thuế của chi cục thuế và công ty thuộc cai quản của cục thuế.

Ngày 15 sản phẩm tháng, cục trưởng Cụcthuế phát hành Quyết định kèm theo danh sách doanh nghiệp thuộc loại khủng hoảng rủi ro caovề thuế, công bố công khai “Danh sách công ty lớn thuộc loại rủi ro cao vềthuế thực hiện mua hóa 1-1 do phòng ban thuế phát hành” trên Trang tin tức điệntử của Tổng cục Thuế, đồng thời thông tin bằng văn bạn dạng cho doanh nghiệp lớn biết.

Sau 15 ngày kể từ ngày viên trưởng Cụcthuế phát hành Quyết định và thông báo cho bạn biết, doanh nghiệp phảidừng việc áp dụng hóa đơn tự in, để in và chuyển sang áp dụng hóa đối kháng mua củacơ quan liêu thuế. Cơ quan thuế có nhiệm vụ bán hóa đơn cho bạn để sửdụng ngay sau khi có thông báo cho bạn về câu hỏi dừng sử dụng hóa đơnđặt in, từ in.

3. Doanhnghiệp đang áp dụng hóa 1-1 tự in, để in gồm hành vi vi phạm về hóa solo tại điểmđ khoản 1 Điều này là doanh nghiệp nuốm ý hoặc có chủ kiến sử dụng hóa đối kháng bất phù hợp pháphoặc sử dụng phạm pháp hóa đối chọi để trốn thuế, gian lận thuế cùng bị xử trí viphạm hành chính đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế; công ty lớn được cơquan có liên quan (Kiểm toán công ty nước, Thanh tra chủ yếu phủ, Công an và những cơquan tương quan theo biện pháp của pháp luật) thông báo cho cơ sở Thuế nơidoanh nghiệp đóng trụ sở về việc có hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Thời điểm ko được sử dụng hóa đơntự in, đặt in của người tiêu dùng được tính từ ngày Quyết định xử phân phát vi phạmhành chủ yếu về hành vi trốn thuế, gian lậu thuế có hiệu lực thực thi thi hành. Khi banhành quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính về hành vi trốn thuế, ăn gian thuế,cơ thuế quan ghi rõ tại quyết định xử phạt thời gian doanh nghiệp ko được sửdụng hóa đối kháng tự in, đặt in mà bắt buộc chuyển sang cài đặt hóa đối kháng của cơ quan thuế.

4. Sau 30ngày, tính từ lúc ngày cục trưởng cục Thuế bao gồm văn bạn dạng thông báo cho bạn biếtđối cùng với doanh nghiệp trả lời tại khoản 2 Điều này và kể từ ngày ra quyết định xửphạt vi phạm luật hành chủ yếu về hành vi trốn thuế, ăn gian thuế có hiệu lực thực thi thi hànhđối cùng với doanh nghiệp lí giải tại khoản 3 Điều này, doanh nghiệp lập báo cáohóa solo hết giá chỉ trị thực hiện (mẫu số 3.12Phụ lục 3ban hành kèm theo Thông bốn này). Doanh nghiệp triển khai hủy những hóa solo tự in,đặt in hết giá trị áp dụng và thông báo công dụng hủy hóa solo cho ban ngành thuếquản lý trực tiếp theo sau hướng dẫn tại Điều 29 Thông tứ này.

Căn cứ report tình hình áp dụng hóađơn của tổ chức triển khai kinh doanh, doanh nghiệp, kể từ thời điểm công ty lớn bắt đầumua hóa đơn của phòng ban thuế, cơ sở thuế làm chủ trực tiếp triển khai thôngbáo hóa solo đặt in không thể giá trị sử dụng so với những hóa đối chọi đặt in đãthông báo xuất bản nhưng chưa sử dụng của khách hàng khi chuyển sang thiết lập hóađơn của cơ sở thuế nêu trên.

Điều 12. Bánhóa đối kháng do cục Thuế để in

1. Hóa đối chọi do viên Thuế đặt in được bántheo giá đảm bảo an toàn bù đắp giá cả gồm: giá đặt in và phí tổn phát hành. Viên trưởng
Cục Thuế quyết định và niêm yết giá cả hóa solo theo qui định trên. Cơ quanthuế các cấp không được thu thêm ngẫu nhiên khoản thu như thế nào ngoài giá thành đã niêmyết.

Cơ quan lại thuế làm chủ trực tiếp thựchiện phân phối hóa 1-1 cho các đối tượng hướng dẫn tại khoản 1 Điều 11 Thông tứ này.

2. Phân phối hóađơn tại cơ sở thuế

a) nhiệm vụ của tổ chức, hộ, cánhân

Doanh nghiệp,tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng người tiêu dùng được cài hóa 1-1 do cơ quanthuế phân phát hành khi mua hóa đơn phải bao gồm đơn ý kiến đề xuất mua hóa đơn (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 phát hành kèm theo
Thông tư này) và đương nhiên các giấy tờ sau:

- người tiêu dùng hóa đơn (người có têntrong đối chọi hoặc tín đồ được doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh doanh, nhà hộ khiếp doanhủy quyền bằng giấy ủy quyền theo nguyên lý của pháp luật) bắt buộc xuất trình giấychứng minh quần chúng còn vào thời hạn áp dụng theo lao lý của pháp luật vềgiấy chứng minh nhân dân.

- Tổ chức, hộ, cá thể mua hóa đối kháng lầnđầu phải tất cả văn phiên bản cam kết (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3ban hành cố nhiên Thông tứ này) về địa chỉ sản xuất, khiếp doanh tương xứng vớigiấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép chi tiêu (giấy phép hànhnghề) hoặc quyết định thành lập và hoạt động của cơ quan gồm thẩm quyền.

Khi đến download hóa đơn, doanh nghiệp, tổchức, hộ, cá thể mua hóa đối kháng do ban ngành thuế vạc hành đề xuất tự chịu tráchnhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của từng số hóađơn trước lúc mang thoát ra khỏi cơ quan thuế nơi download hóa đơn.

b) Tráchnhiệm của phòng ban thuế

Cơ quan liêu thuế chào bán hóa đơn cho tổ chức,hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng.

Số lượng hóa đơn xuất bán cho tổ chức, hộ,cá nhân sale lần đầu không thực sự một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loạihóa đơn. Trường hợp không hết mon đã áp dụng hết hóa 1-1 mua lần đầu, cơ quanthuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đối chọi đã sử dụng để quyết định số lượnghóa solo bán lần tiếp theo.

Đối với những lần cài hóa solo sau, saukhi kiểm tra thực trạng sử dụng hóa đơn, thực trạng kê khai nộp thuế và đề nghịmua hóa đối chọi trong đơn kiến nghị mua hóa đơn, cơ sở thuế xử lý bán hóa đơncho tổ chức, hộ, cá thể kinh doanh vào ngày. Con số hóa đơn bán cho tổchức, hộ, cá nhân kinh doanh không thật số lượng hóa đối kháng đã sử dụng của thángmua trước đó.

Trường hòa hợp hộ, cá nhân kinh doanhkhông có nhu cầu sử dụng hóa đối chọi quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thìcơ quan lại thuế bán cho hộ, cá thể kinh doanh hóa đơn nhất (01 số) theo từng lầnphát sinh với không thu tiền.

Tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượngmua hóa đối kháng do cơ quan thuế xây đắp chuyển thanh lịch tự tạo hóa 1-1 đặt in, hóađơn tự in hoặc hóa đối kháng điện tử để thực hiện thì phải dừng sử dụng hóa đối chọi mua củacơ quan lại thuế kể từ ngày bước đầu sử dụng hóa 1-1 tự tạo theo phía dẫn tại Điều21 Thông bốn này.

Điều 13. Cấphóa đối chọi do cục Thuế đặt in

1. Ban ngành thuế cấp hóa đơn cho những tổchức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng bao gồm phátsinh hoạt động bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa 1-1 để giao mang lại kháchhàng.

Trường đúng theo tổ chức không hẳn là doanhnghiệp, hộ và cá nhân không gớm doanh bán hàng hóa, thương mại dịch vụ thuộc đối tượngkhông chịu thuế giá bán trị tăng thêm hoặc trực thuộc trường hợp không hẳn kê khai, nộpthuế giá bán trị gia tăng thì cơ sở thuế không cấp cho hóa đơn.

2. Hóa solo do cơ quan thuế cấp theotừng số khớp ứng với kiến nghị của tổ chức, hộ và cá thể không sale gọilà hóa đối kháng lẻ.

Tổ chức không hẳn là doanh nghiệp, hộvà cá thể không marketing nhưng gồm phát sinh sống động bán sản phẩm hóa, cung ứngdịch vụ cần phải có hóa đối chọi để giao cho khách hàng được ban ngành thuế cấp cho hóa solo lẻlà các loại hóa đơn bán hàng.

Trường vừa lòng doanh nghiệp sau thời điểm đãgiải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, vẫn đóng mã số thuế, tạo ra thanh lýtài sản cần phải có hóa solo để giao cho người mua được ban ngành thuế c