Thị trường

Xuất khẩu tiếp tục đ&#x
E0; suy giảm


Tổng trị gi&#x
E1; xuất khẩu từ đầu năm đến hết ng&#x
F3; nhiều mặt h&#x
E0;ng chủ lực giảm mạnh như: điện thoại c&#x
E1;c loại v&#x
E0; linh kiện; h&#x
E0;ng dệt may; gỗ v&#x
E0; sản phẩm gỗ…

Thị trường

“Điểm rơi” dệt may sẽ k&#x
E9;o d&#x
E0;i sang trọng 2024: Doanh nghiệp cần chủ động giải ph&#x
E1;p vượt qua th&#x
E1;ch thức


Nhu cầu đối với c&#x
E1;c sản phẩm may mặc tr&#x
EA;n thị trường to&#x
E0;n cầu giảm khiến c&#x
E1;c chuỗi cung ứng dệt may to&#x
E0;n cầu đi&#x
EA;u đứng. Ng&#x
E0;nh dệt may Việt phái mạnh cũng kh&#x
F4;ng ngoại lệ, đơn h&#x
E0;ng giảm, cạnh tranh với c&#x
E1;c đối thủ gia tăng, dự b&#x
E1;o “điểm rơi” c&#x
F2;n k&#x
E9;o d&#x
E0;i, đ&#x
F2;i hỏi doanh nghiệp cần chủ động vượt qua th&#x
E1;ch thức...

Bạn đang xem: Tin tức xuất nhập khẩuDoanh nghiệp

Nỗ lực “n&#x
E2;ng sao” OCOP để rộng đường xuất khẩu


Để ph&#x
E1;t triển hệ thống, th&#x
FA;c đẩy mở rộng thị trường ti&#x
EA;u thụ, hiện tại nhiều doanh nghiệp Việt phái mạnh đ&#x
E3; t&#x
EC;m đường “xuất ngoại” mang đến sản phẩm OCOP của m&#x
EC;nh. Tuy nhi&#x
EA;n, sản lượng &#x
ED;t, tiếp thị k&#x
E9;m…đang trở th&#x
E0;nh những yếu tố cản đường đưa đặc sản của Việt phái mạnh vươn ra thế giới...

Cần ưu ti&#x
EA;n hơn cho mục ti&#x
EA;u tăng trưởng


Xuất ph&#x
E1;t từ sức &#x
E9;p đối với việc thực hiện mục ti&#x
EA;u tăng trưởng gớm tế nhiều hơn sức &#x
E9;p đối với c&#x
E1;c mục ti&#x
EA;u kh&#x
E1;c, ưu ti&#x
EA;n hơn mang đến mục ti&#x
EA;u tăng trưởng v&#x
E0; đề xuất c&#x
E1;c giải ph&#x
E1;p thực hiện l&#x
E0; vấn đề cần quan liêu t&#x
E2;m hiện nay...

Xem thêm: Cùng Xem: Cách Vẽ Thác Nước Đơn Giản, Tranh Phong Cảnh Thác Nước Dễ Vẽ


Tăng trưởng xuất khẩu “ng&#x
F3;ng” ghê tế thế giới phục hồi


Kết quả của kỳ 2 mang đến thấy, xuất khẩu đang dần phục hồi, khi đạt mức tăng trưởng 9,9% so với kỳ 1. Dẫu vậy, ph&#x
ED;a trước vẫn c&#x
F2;n nhiều th&#x
E1;ch thức, bởi ghê tế thế giới d&#x
F9; đ&#x
E3; c&#x
F3; t&#x
ED;n hiệu phục hồi nhưng vẫn chậm, đặc biệt đối với c&#x
E1;c nền tởm tế lớn l&#x
E0; đối t&#x
E1;c xuất khẩu của Việt phái mạnh như Hoa Kỳ, EU…

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt đầu tư v&#x
E0;o n&#x
F4;ng nghiệp tại Cuba


Cuba mong mỏi muốn tăng cường hợp t&#x
E1;c với Việt phái mạnh trong c&#x
E1;c lĩnh vực m&#x
E0; Việt nam giới c&#x
F3; thế mạnh như sản xuất l&#x
FA;a gạo, c&#x
E0; ph&#x
EA;; hợp t&#x
E1;c đa dạng h&#x
F3;a m&#x
E1;y m&#x
F3;c phục vụ sản xuất n&#x
F4;ng nghiệp; mở rộng thị trường xuất khẩu…

Xuất khẩu rau xanh quả hướng tới mục ti&#x
EA;u 4 tỷ USD, Trung Quốc vẫn l&#x
E0; thị trường nhiều triển vọng


Gi&#x
E1; trị xuất khẩu rau xanh quả 4 th&#x
E1;ng đầu năm 2023 đạt 1,39 tỷ USD, tăng 19,4% so với c&#x
F9;ng kỳ năm ngo&#x
E1;i. Rau củ quả l&#x
E0; một vào số &#x
ED;t nh&#x
F3;m h&#x
E0;ng xuất khẩu chủ lực của ng&#x
E0;nh n&#x
F4;ng l&#x
E2;m ngư nghiệp nước ta duy tr&#x
EC; tốc độ tăng trưởng dương vào những th&#x
E1;ng đầu năm 2023…

Nh&#x
EC;n lại hơn 2 thập kỷ xuất khẩu h&#x
E0;ng h&#x
F3;a của "c&#x
F4;ng xưởng thế giới" Trung Quốc


Việt phái nam l&#x
E0; thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Trung Quốc với kim ngạch năm 2022 đạt gần 147 tỷ USD, tăng hơn 8.000% so với năm 2001...

Chi h&#x
E0;ng tỷ USD mỗi năm để nhập khẩu c&#x
E1;c sản phẩm chăn nu&#x
F4;i


Gi&#x
E1; trị xuất khẩu c&#x
E1;c sản phẩm chăn nu&#x
F4;i 4 th&#x
E1;ng đầu năm 2023 ước đạt 156 triệu USD, trong khi nhập khẩu l&#x
EA;n tới 1,35 tỷ USD. Như vậy, th&#x
E2;m hụt thương mại c&#x
E1;c sản phẩm chăn nu&#x
F4;i l&#x
EA;n tới gần 1,2 tỷ USD. Kh&#x
F4;ng chỉ nhập khẩu ch&#x
ED;nh ngạch, m&#x
E0; t&#x
EC;nh trạng nhập lậu thịt, g&#x
E0; sống cũng rất đ&#x
E1;ng b&#x
E1;o động...

Tổng biên tập:

TS. Chử Văn Lâm

Tổng thư cam kết tòa soạn:

Đào quang Bính

Giấy phép Tạp chí năng lượng điện tử số:

cách tân và phát triển bởi Hemera Media


Bản quyền thuộc về Vn
Economy, Tạp chí năng lượng điện tử của Hội Khoa học tài chính Việt Nam

Mọi tin bài đăng lại từ website này phải bao gồm sự đồng ý bằng văn bạn dạng của Vn
Economy.

Các trang ko kể sẽ được xuất hiện thêm ở hành lang cửa số mới. Vn
Economy không chịu trách nhiệm nội dung những trang ngoài.

*

*
*

Bài viết liên quan