Món này có cái tệ là đã nạp năng lượng là ko thể tạm dừng được :(( Nên khuyến nghị mỗi lần có tác dụng đúng 1kg thôi