Cuối mùa táo chín sau khi ngâm rượu bản thân để dành riêng một không nhiều thử nghiệm món mứt táo apple mèo, thấy cũng dễ dàng ăn, hơi chua chua ngọt ngọt kháng ngán, xuất sắc cho sức khỏe nữa ạ


partial-update#update" data-turbo="true" class="button_to" method="post" action="/vn/recipes/14472788-m%E1%BB%A9t-tao-meo/bookmark"> Đã lưu lại
popover#show mouseleave->popover#hide" class="block"> partial-update#update" data-turbo="true" class="button_to" method="post" action="/vn/recipes/14472788-m%E1%BB%A9t-tao-meo/bookmark"> lưu lại Món
reactions#handle
Reaction" data-reactions-target="reaction" data-emoji="