Nhân thời điểm Ngày Quốc khánh việt nam 2/9, trân trọng giới thiệu nội dung bài viết "Giá trị lịch sử và ý nghĩa sâu sắc thời đại của phiên bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945" của TS.Vũ Ngọc Am đăng bên trên báo điện tử Đảng cộng sản:


Tuyên ngôn Độc lập là một trong văn kiện kế hoạch sử, một văn bản pháp lý quan lại trọng hàng đầu của nước ta. Với khối hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, một các đại lý pháp lý bền vững khẳng định táo tợn mẽ hòa bình quốc gia của dân tộc việt nam trước toàn chũm giới, xuất hiện thời kỳ bắt đầu của dân tộc ta trên con đường phát triển.

Bạn đang xem: Sách lịch sử hồi giá70 câu hỏi lịch sử

Nội dung của Tuyên ngôn Độc lập đã được các nhà kỹ thuật thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu, làm cho rõ, nhưng lại hiện vẫn còn những luận điệu xuyên tạc, đặt câu hỏi với chủ tâm xấu: vì sao chủ tịch Hồ Chí Minh lại mở đầu phiên bản Tuyên ngôn Độc lập bởi những câu trích dẫn trường đoản cú hai bạn dạng Tuyên ngôn của quốc gia mỹ và Pháp?

Điều này cần được hiểu và giải thích rõ.

Một là, quản trị Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới như UNESCO đang tôn vinh, Người nhắc tới hai văn kiện lịch sử hào hùng ấy cùng với lòng trân trọng quan trọng của một trí thông minh lớn đối với sự cách tân và phát triển của văn minh thế giới mà giải pháp mạng giành hòa bình của Hoa Kỳ năm 1776 và giải pháp mạng tứ sản Pháp 1789 sẽ giành được. Đây là những kết quả này văn hoá của nhân loại, là dấu mốc mập của lịch sử loài người, trong số ấy đã khẳng đinh gần như quyền cơ phiên bản của bé người. Đó là "quyền được sống, quyền thoải mái và quyền mưu ước hạnh phúc” … “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn luôn được thoải mái và đồng đẳng về quyền lợi. Đó là đầy đủ lẽ phải không một ai chối ôm đồm được”… Đây là những tứ tưởng rất văn minh đã được xác định trong hai bạn dạng Tuyên ngôn của đất nước mỹ và nước Pháp. Dẫn dắt từ bỏ sự khiếu nại này để quản trị Hồ Chí Minh đi đến kết luận nhằm tranh thủ sự đồng tình và cỗ vũ của quốc tế so với cuộc biện pháp mạng của nhân dân Việt Nam.

Hai là, trên căn cơ và tiền đề đó, chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rằng, bao gồm cuộc cách mạng nhưng dân tộc vn đã giành được vào thời điểm tháng Tám năm 1945 là bước đi tiếp trong sự trở nên tân tiến của nhân loại, đồng thời cũng là cột mốc mang đến sự phát triển của lịch sử hào hùng giải phóng con người thuộc những dân tộc bị áp bức, tách bóc lột. Đó là mẫu mã hình trước tiên và cũng là ngọn cờ đầu của cuộc tranh đấu giải phóng các dân tộc thuộc địa nhỏ tuổi yếu thoát khỏi ách đô hộ, thống trị của công ty nghĩa thực dân cũ và bắt đầu mà biện pháp mạng vn do Đảng và quản trị Hồ Chí Minh chỉ huy đã gương cao.

Ba là, đi sâu nghiên cứu hai bản Tuyên ngôn của quốc gia mỹ và nước Pháp, họ thấy cả hai bản Tuyên ngôn đã tôn vinh và xác định quyền nhỏ người: “Mọi fan đều sinh ra bình đẳng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn suy rộng ra, câu ấy có chân thành và ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên quả đât đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có thể có quyền sống, quyền vui miệng và quyền từ bỏ do. Chính sự suy rộng ra đã biểu thị một bốn tưởng lớn, một luận điểm quan trọng thể hiện sự thừa trội của quản trị Hồ Chí Minh đã được trình diễn trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam. Đây là một trong nội dung rất căn bản, có ý nghĩa sâu sắc không chỉ đối với dân tộc ta hơn nữa có ý nghĩa sâu sắc sâu sắc so với thời đại. Từ kia tới nay, những nước trên nhân loại đã với đang thường xuyên đấu tranh nhằm giành độc lập, giành quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng của mình.

Như vậy, rất có thể thấy, cùng với vốn giờ Anh cùng với bản lĩnh trí tuệ, quản trị Hồ Chí Minh vẫn dịch với trích dẫn Tuyên ngôn của đất nước mỹ và nước Pháp nhưng có sự điều chỉnh và cải cách và phát triển để thể hiện quan điểm riêng của bản thân về quyền con fan và bên trên thực tế, ý thức ấy đã được diễn đạt và khẳng định trong toàn bộ các phiên bản Hiến pháp của việt nam từ trước đến nay.

Đó đó là sự góp sức về trình bày và trong thực tiễn về quyền nhỏ người, đem đến những hiện đại và cân xứng với sự phát triển của nhân loại.

Với tinh thần đó mà cách mạng nước ta dưới sự chỉ huy của Đảng cộng sản nước ta và quản trị Hồ Chí Minh bậm bạp đã giành được mọi thành tựu to lớn lớn, có ý nghĩa sâu sắc lịch sử vào suốt hơn 70 năm qua. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đã và đang tiếp tục tăng cường sự nghiệp thay đổi mới trọn vẹn trong bối cảnh tình hình nhân loại và quanh vùng sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời dịp và thách thức.

Để tận dụng, phạt huy rất tốt thời cơ, thuận lợi, vượt qua cạnh tranh khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bắt buộc đoàn kết một lòng cùng với quyết chổ chính giữa cao, phân phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc thay đổi mới, nỗ lực sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; cải thiện đời sinh sống của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh đảm bảo vững chắc chủ quyền ,chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc việt nam xã hội nhà nghĩa./.

Chức năng, trách nhiệm Ban Thi đua Khen thưởng
Chức năng, trách nhiệm Ban Tôn giáo
Chức năng, trách nhiệm Chi viên Văn thư lưu lại trữ
Hình thành và Phát triển
Nhiệm vụ của lãnh đạo
Chức năng, nhiệm vụ
Sơ vật dụng tổ chức
Ban biên tập
Danh bạ cơ quan
Địa chỉ cơ quan

*
Câu 1. Phạm vi điều chỉnh của phương tiện Lưu trữ?
Trả lời: cách thức này quy định về vận động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá thể trong chuyển động lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giữ trữ; hoạt động dịch vụ tàng trữ và thống trị về tàng trữ (Khoản 1 Điều 1). Câu 2. Đối tượng áp dụng của qui định Lưu trữ? Trả lời: giải pháp này áp dụng đối với cơ quan đơn vị nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - buôn bản hội, tổ chức triển khai chính trị thôn hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị chức năng sự nghiệp, đơn vị chức năng vũ trang dân chúng và cá thể (Khoản 2 Điều 1). Câu 3. Hoạt động lưu trữ bao gồm những vận động nào? Trả lời: chuyển động lưu trữ là hoạt động thu thập, chỉnh lý, xác minh giá trị, bảo quản, thống kê, áp dụng tài liệu lưu trữ (Khoản 1 Điều 2). Câu 4. Tư liệu là gì? Tài liệu bao hàm những loại nào? Trả lời: - tư liệu là vật mang tin được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân. - Tài liệu bao gồm: Văn bản, dự án, phiên bản vẽ thiết kế, phiên bản đồ, công trình xây dựng nghiên cứu, sổ sách, biểu thống kê; âm bản, dương bạn dạng phim, ảnh, vi phim; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu năng lượng điện tử; bạn dạng thảo item văn học, nghệ thuật; sổ công tác, nhật ký, hồi ký, bút tích, tài liệu viết tay; tranh vẽ hoặc in; ấn phẩm và vật sở hữu tin không giống (Khoản 2 Điều 2). Câu 5. Tài liệu tàng trữ là gì? Tài liệu lưu trữ bao gồm những nhiều loại nào? Trả lời: - Tài liệu tàng trữ là tài liệu có mức giá trị phục vụ vận động thực tiễn, phân tích khoa học, lịch sử vẻ vang được chọn lựa để lưu giữ trữ. - Tài liệu lưu trữ bao gồm bản gốc, phiên bản chính; vào trường phù hợp không còn phiên bản gốc, phiên bản chính thì được sửa chữa bằng bạn dạng sao hòa hợp pháp (Khoản 3 Điều 2). Câu 6. Lưu trữ cơ quan tiền là gì? Trả lời: lưu trữ cơ quan là tổ chức thực hiện hoạt động lưu trữ so với tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức triển khai (Khoản 4 Điều 2). Câu 7. Lưu trữ lịch sử dân tộc là gì? Trả lời: lưu trữ lịch sử vẻ vang là phòng ban thực hiện chuyển động lưu trữ đối với tài liệu giữ trữ có mức giá trị bảo vệ vĩnh viễn được chào đón từ lưu trữ cơ quan cùng từ các nguồn không giống (Khoản 5 Điều 2). Câu 8. Phông tàng trữ là gì? Trả lời: Phông lưu trữ là toàn thể tài liệu lưu trữ được hiện ra trong vượt trình hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức hoặc của cá thể (Khoản 6 Điều 2). Câu 9. Phông lưu trữ Nhà nước việt nam gồm những tài liệu tàng trữ hình thành từ các cơ quan, tổ chức nào? Trả lời: Phông lưu trữ Nhà nước vn là tổng thể tài liệu lưu trữ được sinh ra trong quá trình buổi giao lưu của các cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị chức năng sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, nhân vật kế hoạch sử, tiêu biểu và tài liệu không giống được có mặt qua những thời kỳ lịch sử của nước nhà (Khoản 9 Điều 2). Câu 10. Hồ sơ là gì? Trả lời: hồ sơ là 1 tập tài liệu có tương quan với nhau về một vấn đề, là 1 trong những sự việc, một đối tượng ví dụ hoặc có đặc điểm chung, sinh ra trong quá trình theo dõi, giải quyết quá trình thuộc phạm vi chức năng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá thể (Khoản 10 Điều 2). Câu 11. Lập làm hồ sơ là gì? Trả lời: Lập hồ sơ là việc tập hợp, sắp xếp tài liệu xuất hiện trong quy trình theo dõi, giải quyết các bước của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành hồ sơ theo những lý lẽ và cách thức nhất định (Khoản 11 Điều 2). Câu 12. Tích lũy tài liệu là gì? Trả lời: Thu thập tư liệu là quá trình xác định nguồn tài liệu, lựa chọn, giao dìm tài liệu có giá trị để chuyển vào tàng trữ cơ quan, giữ trữ lịch sử vẻ vang (Khoản 12 Điều 2). Câu 13. Chỉnh lý tài liệu là gì? Trả lời: Chỉnh lý tư liệu là việc phân loại, khẳng định giá trị, sắp xếp, thống kê, lập chính sách tra cứu vớt tài liệu hình thành trong hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức, cá thể (Khoản 13 Điều 2). Câu 14. Xác định giá trị tài liệu là gì? Trả lời: xác định giá trị tư liệu là việc đánh giá giá trị tư liệu theo hầu như nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn chỉnh theo công cụ của cơ quan có thẩm quyền để xác định những tài liệu có mức giá trị lưu lại trữ, thời hạn bảo quản và tư liệu hết giá trị (Khoản 14 Điều 2). Câu 15: Công tác quản lý lưu trữ phải đảm bảo những hình thức nào? Trả lời: Công tác làm chủ lưu trữ phải đảm bảo an toàn những hình thức sau: - đơn vị nước thống nhất quản lý tài liệu fonts lưu trữ tổ quốc Việt Nam. - hoạt động lưu trữ được thực hiện thống độc nhất theo dụng cụ của pháp luật. - Tài liệu fonts lưu trữ nước nhà Việt phái mạnh được nhà nước những thống kê (Điều 3). Câu 16. Chính sách của đơn vị nước về tàng trữ được quy định như vậy nào? Trả lời: cơ chế của bên nước về lưu trữ được chính sách như sau: - đảm bảo an toàn kinh phí, nguồn lực lượng lao động trong việc bảo vệ, bảo quản an toàn, tổ chức sử dụng có tác dụng tài liệu phông lưu trữ non sông Việt Nam. - Tập trung tiến bộ hóa các đại lý vật chất, nghệ thuật và áp dụng khoa học, technology trong chuyển động lưu trữ. - đồng ý quyền sở hữu so với tài liệu lưu lại trữ; khuyến khích tổ chức, cá thể hiến tặng, cam kết gửi, chào bán tài liệu lưu giữ trữ của bản thân cho đơn vị nước, đóng góp, tài trợ cho hoạt động lưu trữ và thực hiện hoạt động dịch vụ lưu lại trữ. - tăng tốc mở rộng hợp tác thế giới trong vận động lưu trữ (Điều 4). Câu 17. Phần lớn tài liệu nào của cá nhân, gia đình dòng bọn họ được đk thuộc fonts lưu trữ tổ quốc Việt Nam? Trả lời: hồ hết tài liệu tiếp sau đây của cá nhân, gia đình, loại họ (sau đây gọi thông thường là cá nhân) có mức giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, phân tích khoa học, định kỳ sử so với quốc gia, xóm hội được đk thuộc phông lưu trữ quốc gia Việt Nam: a) Gia phả, tộc phả, bằng, sắc đẹp phong, tài liệu về tè sử; b) phiên bản thảo viết tay, phiên bản in bao gồm bút tích, công trình nghiên cứu khoa học, sáng sủa tác, thư trường đoản cú trao đổi; c) Phim, ảnh; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu điện tử; d) Công trình, bài viết về cá nhân; đ) Ấn phẩm, tư liệu do cá nhân sưu khoảng được (Khoản 1 Điều 5). Câu 18. Người có tài năng liệu có những quyền gì? Trả lời: cá nhân có tài liệu có các quyền sau đây: - Được đăng ký tài liệu tại giữ trữ lịch sử dân tộc và phía dẫn, hỗ trợ về kỹ thuật bảo quản và tạo điều kiện để phạt huy cực hiếm tài liệu được pháp luật tại Khoản 1 Điều 5 khí cụ Lưu trữ; - ra quyết định việc hiến tặng, cam kết gửi tư liệu cho tàng trữ lịch sử; - văn bản thoả thuận việc mua bán tài liệu; - Được ưu tiên thực hiện tài liệu vẫn hiến tặng; - được cho phép người khác áp dụng tài liệu ký gửi tại lưu trữ lịch sử, mà lại không được xâm hại an toàn quốc gia, tác dụng của bên nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; - Được công ty nước tán dương theo công cụ của luật pháp (Khoản 3 Điều 5). Câu 19. Cá nhân có tài liệu liên quan đến an toàn quốc gia, bao gồm nghĩa vụ? Trả lời: cá thể có tài liệu tương quan đến an toàn quốc gia có nghĩa vụ: Chỉ được hiến tặng kèm hoặc bán ra cho Lưu trữ lịch sử dân tộc (Điểm a, Khoản 4 Điều 5). Câu 20. Tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của chính mình có trọng trách gì trong làm chủ về lưu lại trữ? Trả lời: fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính mình có trách nhiệm cai quản về lưu trữ, áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong câu hỏi thu thập, quản lí lý, bảo vệ và sử dụng tài liệu giữ trữ; phát hành quy chế về công tác lưu trữ của cơ quan, tổ chức mình (Điều 6). Câu 21. Fan làm lưu trữ ở phòng ban nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - buôn bản hội đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị có điều kiện gì? Trả lời: người làm tàng trữ ở cơ sở nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - làng hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập phải có đủ các tiêu chuẩn chỉnh theo hình thức của pháp luật; được đào tạo, bồi dưỡng về siêng môn, nghiệp vụ lưu trữ và loài kiến thức cần thiết khác phù hợp với quá trình (Khoản 1 Điều 7). Câu 22. Tín đồ làm tàng trữ ở cơ sở nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xóm hội đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thừa kế chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ gì? Trả lời: fan làm lưu trữ ở phòng ban nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - thôn hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thừa kế chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng trong cơ quan, tổ chức triển khai và thừa hưởng phụ cấp ngành nghề quánh thù, cơ chế ưu đãi khác theo luật pháp của pháp luật (Khoản 1 Điều 7). Câu 23. Những hành vi bị nghiêm cấm trong qui định Lưu trữ? Trả lời: Luật tàng trữ quy định rất nhiều hành vi bị nghiêm cấm như sau: - chiếm đoạn, có tác dụng hỏng làm mất đi tài liệu lưu giữ trữ. - có tác dụng giả, sửa chữa, làm rơi lệch nội dung tài liệu lưu giữ trữ. - sở hữu bán, đưa giao, huỷ phạm pháp tài liệu giữ trữ. - sử dụng tài liệu lưu trữ vào mục tiêu xâm phạm tiện ích của bên nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. - mang tài liệu lưu trữ ra quốc tế trái phép (Điều 8). Câu 24. Lập hồ nước sơ cùng nộp giữ hồ sơ tư liệu vào lưu trữ cơ quan là trọng trách của ai? Trả lời: Lập hồ sơ với nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan lại là trọng trách của: bạn được giao giải quyết, theo dõi công việc của cơ quan, tổ chức triển khai (Khoản 1 Điều 9). Câu 25. Fan đứng đầu cơ quan, tổ chức; fan đứng đầu đơn vị chức năng của cơ quan, tổ chức có trọng trách gì trong câu hỏi lập hồ sơ, làm chủ và giao nộp lưu giữ hồ sơ, tài liệu vào tàng trữ cơ quan? Trả lời: người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm quản lý tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức; chỉ đạo, kiểm tra, phía dẫn việc lập hồ nước sơ cùng nộp giữ hồ sơ, tư liệu vào tàng trữ cơ quan. Người đứng đầu đơn vị chức năng của cơ quan, tổ chức có trọng trách tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ, bảo vệ và nộp giữ hồ sơ, tư liệu của đơn vị vào tàng trữ cơ quan (Khoản 2 Điều 9). Câu 26. Nhiệm vụ của tàng trữ cơ quan trong việc lập hồ sơ và thống trị hồ sơ, tư liệu tại tàng trữ cơ quan? Trả lời: trọng trách của tàng trữ cơ quan liêu trong câu hỏi lập hồ sơ và làm chủ hồ sơ, tài liệu được phương pháp như sau: - Giúp tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức hướng dẫn việc lập hồ sơ cùng nộp lưu lại hồ sơ, tài liệu. - Thu thập, chỉnh lý, xác minh giá trị tài liệu, thống kê, bảo vệ và tổ chức sử dụng tài liệu giữ trữ. - Giao nộp tài liệu lưu lại trữ có mức giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc hạng mục tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử; tổ chức triển khai tiêu bỏ tài liệu hết giá trị theo ra quyết định của fan đứng đầu cơ quan, tổ chức (Điều 10). Câu 27. Thời hạn nộp lưu giữ hồ sơ, tư liệu vào lưu trữ cơ quan? Trả lời: Thời hạn nộp lưu lại hồ sơ, tài liệu vào tàng trữ cơ quan lại được quy định: trong thời hạn 01 năm, tính từ lúc ngày các bước kết thúc (trừ tài liệu thành lập cơ bản) (Điểm a, Khoản 1 Điều 11). Câu 28. Thời hạn nộp lưu so với hồ sơ tài liệu sản xuất cơ bản? Trả lời: Đối với làm hồ sơ tài liệu xây đắp cơ bản: trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày công trình xây dựng được quyết toán (Điểm b, Khoản 1 Điều 11). Câu 29. Đơn vị, cá thể có trọng trách giao, dìm hồ sơ, tài liệu vào tàng trữ cơ quan như thế nào? Trả lời: Đơn vị, cá thể giao hồ nước sơ, tư liệu có trọng trách hoàn thiện làm hồ sơ của quá trình đã kết thúc, thống kê lại Mục lục hồ nước sơ, tài liệu nộp lưu cùng giao nộp vào tàng trữ cơ quan liêu (Khoản 1 Điều 12). Câu 30. Tàng trữ cơ quan có trọng trách giao, dìm hồ sơ, tài liệu vào tàng trữ cơ quan lại và thủ tục được thực hiện như thế nào? Trả lời: Trong việc giao, nhận hồ sơ, tư liệu vào tàng trữ cơ quan: tàng trữ cơ quan có trách nhiệm mừng đón hồ sơ, tài liệu cùng lập Biên phiên bản giao dìm hồ sơ, tài liệu (Khoản 2 Điều 12). Câu 31. Tài liệu và thủ tục giao thừa nhận tài liệu vào tàng trữ cơ quan có những loại nào? Trả lời: tư liệu và thủ tục giao nhấn tài liệu vào lưu trữ cơ quan gồm: - Mục lục hồ sơ, tư liệu nộp lưu và Biên bản giao thừa nhận hồ sơ, tư liệu được lập thành 2 bản; - Đơn vị, cá nhân giao hồ nước sơ, tài liệu giữ lại 01 bản, tàng trữ cơ quan duy trì 01 bạn dạng (Khoản 3 Điều 12). Câu 32. Tài liệu điện tử là gì? Trả lời: Tài liệu tàng trữ điện tử là tư liệu được tạo lập ở dạng thông điệp tài liệu hình thành trong thừa trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân được lựa chọn để tàng trữ hoặc được số hóa từ tài liệu lưu trữ trên những vật với tin khác (Khoản 1 Điều 13). Câu 33. Tài liệu tàng trữ điện tử phải thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn gì? Trả lời: Tài liệu lưu trữ điện tử phải đáp ứng nhu cầu các tiêu chuẩn: - Dữ liệu thông tin đầu vào, đảm bảo an toàn tính kế thừa, tính thống nhất, độ xác thực, an toàn và kĩ năng truy cập; - Được bảo quản và áp dụng theo phương pháp chuyên môn, nhiệm vụ riêng biệt. (Khoản 2 Điều 13). Câu 34. Tài liệu được số hóa từ tài liệu lưu lại trữ có giá trị so với tài liệu đã làm được số hóa như thế nào? Trả lời: tài liệu được số hoá trường đoản cú tài liệu tàng trữ trên những vật có tin khác không tồn tại giá trị sửa chữa tài liệu đã có số hoá (Khoản 3 Điều 13). Câu 35. Tài liệu sinh ra trong buổi giao lưu của HĐND, UBND, những tổ chức thôn hội, tổ chức xã hội - công việc và nghề nghiệp của xã, phường, thị trấn được lựa chọn và lưu trữ tại đâu? Trả lời: Tài liệu xuất hiện trong buổi giao lưu của HĐND, UBND, những tổ chức làng mạc hội, tổ chức triển khai xã hội - công việc và nghề nghiệp của xã, phường, thị trấn được sàng lọc và tàng trữ tại Văn phòng ubnd xã, phường, thị trấn (Khoản 1 Điều 14). Câu 36. Fan làm tàng trữ tại văn phòng Ủy ban dân chúng xã, phường, thị trấn có nhiệm vụ gì vào việc làm chủ tài liệu giữ trữ? Trả lời: tín đồ làm tàng trữ tại văn phòng Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn việc lập hồ sơ, đón nhận hồ sơ, tài liệu, chỉnh lý, thống kê, bảo vệ và ship hàng sử dụng tài liệu lưu trữ theo hiện tượng của lao lý về tàng trữ (Khoản 2 Điều 14). Câu 37. Bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai có nhiệm vụ gì trong việc chỉnh lý tài liệu? Trả lời: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong câu hỏi chỉnh lý tư liệu có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc chỉnh lý tài liệu thuộc phạm vi cai quản (Khoản 1 Điều 15). Câu 38. Tài liệu sau khi chỉnh lý phải bảo đảm an toàn các yêu ước cơ bản nào? Trả lời: Tài liệu sau khoản thời gian chỉnh lý phải đảm bảo an toàn các yêu cầu cơ bạn dạng sau đây: a) Được phân loại theo nguyên tắc nhiệm vụ lưu trữ; b) Được xác minh thời hạn bảo quản; c) làm hồ sơ được hoàn thành và hệ thống hoá; d) có Mục lục hồ nước sơ, cơ sở tài liệu tra cứu vớt và danh mục tài liệu hết quý giá (Khoản 2 Điều 15). Câu 39. Việc xác định giá trị tài liệu được căn cứ vào những vẻ ngoài nào? Trả lời: Việc khẳng định giá trị tài liệu phải đảm bảo an toàn theo đa số nguyên tắc bao gồm trị, kế hoạch sử, toàn diện và tổng hợp (Khoản 1 Điều 16).

Xem thêm: Tag: Sài Gòn Thập Niên 60 - Sài Gòn Thập Niên 1960 Với Những Góc Phố Xưa

Câu 40. Việc xác minh giá trị tài liệu được căn cứ vào các phương thức nào? Trả lời: Việc khẳng định giá trị tài liệu được thực hiện theo: phương pháp hệ thống, phân tích, chức năng, thông tin và sử liệu học tập (Khoản 2 Điều 16). Câu 41. Việc khẳng định giá trị tư liệu được căn cứ vào những tiêu chuẩn chỉnh nào? Trả lời: các tiêu chuẩn cơ bạn dạng để xác minh giá trị tài liệu là: a) văn bản của tài liệu; b) địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân hình thành tài liệu; c) Ý nghĩa của sự kiện, thời hạn và vị trí hình thành tài liệu; d) nút độ toàn diện của phông lưu trữ; đ) hình thức của tài liệu; e) triệu chứng vật lý của tư liệu (Khoản 3 Điều 16). Câu 42. Thời hạn bảo vệ tài liệu được quy định như vậy nào? Trả lời: Thời hạn bảo quản tài liệu được qui định gồm: tư liệu được bảo vệ vĩnh viễn và tài liệu bảo quản có thời hạn (Điều 17). Câu 43. Tài liệu được bảo vệ vĩnh viễn bao hàm những một số loại tài liệu nào? Trả lời: Tài liệu bảo quản vĩnh viễn bao gồm tài liệu về con đường lối, chủ trương, chính sách, cưng cửng lĩnh, chiến lược; đề án, dự án, chương trình mục tiêu, trọng điểm quốc gia; về bất động sản nhà đất và các tài liệu không giống theo chế độ của cơ quan bao gồm thẩm quyền (Khoản 1 Điều 17). Câu 44. Tài liệu được bảo vệ có thời hạn bao gồm những tài liệu nào? Trả lời: Tài liệu bảo vệ có thời hạn là tài liệu không thuộc ngôi trường hợp điều khoản tại Khoản 1 Điều 17 và được xác minh thời hạn bảo vệ dưới 70 năm (Khoản 2 Điều 17). Câu 45. Tư liệu hết cực hiếm là tài liệu nào? Trả lời: tài liệu hết giá bán trị buộc phải loại ra nhằm huỷ là tài liệu có tin tức trùng lặp hoặc đã không còn thời hạn bảo quản theo lao lý và ko còn quan trọng cho hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử hào hùng (Khoản 3 Điều 17). Câu 46. Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu gồm chức năng, trọng trách gì? Trả lời: Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu tất cả chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xác định thời hạn bảo quản, tuyển lựa tài liệu nhằm giao nộp vào tàng trữ cơ quan, lựa chọn tài liệu lưu trữ của tàng trữ cơ quan nhằm giao nộp vào giữ trữ lịch sử hào hùng và nhiều loại tài liệu hết giá trị (Khoản 1 Điều 18). Câu 47. Hội đồng xác minh giá trị tài liệu do ai thành lập và hoạt động và bao hàm thành phần nào? Trả lời: yếu tố của Hội đồng xác minh giá trị tài liệu bao gồm: - quản trị Hội đồng; - tín đồ làm lưu trữ ở cơ quan, tổ chức triển khai là Thư ký kết Hội đồng; - Đại diện lãnh đạo đối kháng vị có tài liệu là ủy viên; - Người thông liền về lĩnh vực tài năng liệu cần khẳng định giá trị tư liệu là ủy viên (Khoản 2 Điều 18). Câu 48. Ngôn từ và nguyên tắc thao tác của Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu như thế nào? Trả lời: Hội đồng xác minh giá trị tài liệu thảo luận tập thể, tóm lại theo đa số; những ý kiến không giống nhau phải được ghi vào biên phiên bản cuộc họp để trình fan đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai (Khoản 3 Điều 18). Câu 49. Giữ trữ lịch sử dân tộc được tổ chức ở mấy cấp? Trả lời: Lưu trữ lịch sử vẻ vang được tổ chức triển khai thành 02 cấp (ở trung ương và cấp cho tỉnh) (Khoản 1 Điều 19). Câu 50. Trách nhiệm của lưu trữ lịch sử? Trả lời: giữ trữ lịch sử hào hùng có nhiệm vụ sau đây: a) Trình cơ quan có thẩm quyền về tàng trữ cùng cấp phát hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp giữ tài liệu và phê duyệt hạng mục tài liệu nộp giữ vào tàng trữ lịch sử; b) phía dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn bị tài liệu nộp lưu; c) Thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, bảo vệ và tổ chức triển khai sử dụng tài liệu tàng trữ (Khoản 2 Điều 19). Câu 51. Giữ trữ lịch sử hào hùng cấp tỉnh thu thập, mừng đón tài liệu giữ trữ đa số từ những nguồn nào? Trả lời: lưu lại trữ lịch sử hào hùng cấp tỉnh thu thập, tiếp nhận tài liệu tàng trữ hình thành trong quá trình buổi giao lưu của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị hành bao gồm - kinh tế tài chính đặt biệt không thuộc những cơ quan, tổ chức thuộc mối cung cấp nộp lưu của lưu lại trữ lịch sử hào hùng ở tw (Điểm b, Khoản 2 Điều 20). Câu 52. Thời hạn nộp lưu giữ tài liệu vào giữ trữ lịch sử dân tộc là bao nhiêu năm? Trả lời: Thời hạn nộp lưu lại tài liệu vào lưu lại trữ lịch sử hào hùng được quy định: trong thời hạn 10 năm tính từ lúc năm quá trình kết thúc (Khoản 1 Điều 21). Câu 53. Nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức thuộc hạng mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc mối cung cấp nộp lưu tài liệu vào lưu lại trữ lịch sử vẻ vang được quy định như thế nào? Trả lời: nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức triển khai thuộc hạng mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp giữ tài liệu vào giữ trữ lịch sử vẻ vang được mức sử dụng như sau: - Chỉnh lý tài liệu trước lúc giao nộp cùng lập Mục lục hồ nước sơ, tài liệu nộp lưu; - Lập hạng mục tài liệu tất cả đóng dấu chỉ những mức độ mật; - Giao nộp tư liệu và chế độ tra cứu vào lưu trữ lịch sử (Khoản 1 Điều 22). Câu 54. Tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức không thuộc hạng mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu tài liệu hoặc tài liệu không thuộc danh mục tài liệu nộp lưu lại vào lưu giữ trữ lịch sử dân tộc được tổ chức thống trị như cố nào? Trả lời: Tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức không thuộc hạng mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc mối cung cấp nộp lưu giữ tài liệu hoặc tài liệu ko thuộc danh mục tài liệu nộp lưu giữ vào lưu lại trữ lịch sử được làm chủ tại lưu trữ cơ quan (Điều 23). Câu 55. Trường đúng theo cơ quan, tổ chức triển khai chia, tách, sáp nhập, giải thể; tổ chức tài chính là công ty lớn nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, gửi đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản thì bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai phải tổ chức quản lý và giao nộp tài liệu như vậy nào? Trả lời: Trường thích hợp cơ quan, tổ chức chia, tách, sáp nhập, giải thể; tổ chức tài chính là công ty lớn nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, đưa đổi vẻ ngoài sở hữu hoặc phá sản thì tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bao gồm trách nhiệm: - Tài liệu ra đời trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức nào đề nghị được chỉnh lý, những thống kê và bảo quản theo phông lưu trữ của cơ quan, tổ chức đó; - hồ nước sơ, tài liệu giải quyết dứt của những đơn vị, cá nhân trong cơ quan, tổ chức triển khai phải được giao nộp vào tàng trữ cơ quan liêu để thực hiện chỉnh lý tư liệu theo luật (Khoản 1, 2 Điều 24). Câu 56. Tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức chia, tách, sáp nhập, giải thể sau thời điểm được chỉnh lý vẫn được làm chủ như nỗ lực nào? Trả lời: Tài liệu lưu giữ trữ sau khi được chỉnh lý được quản lý như sau: - Tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mối cung cấp nộp lưu giữ tài liệu vào lưu trữ lịch sử dân tộc được giao nộp vào giữ trữ lịch sử vẻ vang có thẩm quyền; - Tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lớn không thuộc nguồn nộp giữ vào lưu lại trữ lịch sử dân tộc được làm chủ tại tàng trữ cơ quan liêu của cơ quan, tổ chức, công ty mới mừng đón trụ sở cũ; trường hợp cơ quan, tổ chức giải thể, công ty lớn giải thể, vỡ nợ hoặc không có cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đón nhận trụ sở cũ hoặc có tương đối nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mới cùng chào đón trụ sở cũ thì tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được giao nộp vào lưu trữ cơ quan lại theo ra quyết định của cơ quan, tổ chức cấp bên trên trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền (Khoản 3 Điều 24). Câu 57. Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc bảo vệ tài liệu lưu trữ được quy định như vậy nào? Trả lời: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trọng trách xây dựng, bố trí kho lưu trữ, thiết bị, phương tiện cần thiết và triển khai các biện pháp kỹ thuật nhiệm vụ để bảo vệ, bảo quản bình an tài liệu lưu trữ và bảo đảm việc áp dụng tài liệu lưu trữ (Khoản 1 Điều 25). Câu 58. Tài liệu tàng trữ quý, thảng hoặc thuộc diện lưu trữ vĩnh viễn bao gồm những điểm lưu ý gì? Trả lời: Tài liệu tàng trữ quý, hi hữu là tài liệu trực thuộc diện tàng trữ vĩnh viễn và có 1 trong các điểm sáng sau đây: a) có giá trị đặc trưng về tư tưởng, chính trị, kinh tế tài chính - xóm hội, khoa học, lịch sử và tất cả tầm quan liêu trọng quan trọng đối với quốc gia, thôn hội; b) Được hình thành trong thực trạng lịch sử đặc biệt quan trọng về thời gian, ko gian, địa điểm, tác giả; c) Được biểu hiện trên vật sở hữu tin độc đáo, tiêu biểu vượt trội của thời kỳ lịch sử dân tộc (Khoản 1 Điều 26). Câu 59. Biện pháp về đối tượng người tiêu dùng và định kỳ (thời gian) tiến hành thống kê đơn vị nước về lưu lại trữ? Trả lời: công tác thống kê nhà nước về tàng trữ được cơ chế như sau: Cơ quan, tổ chức tài giỏi liệu tàng trữ phải thời hạn thực hiện cơ chế thống kê lưu giữ trữ. Số liệu thống kê mỗi năm được tính từ thời điểm ngày 01 tháng 01 đến khi kết thúc ngày 31 tháng 12 (Khoản 2 Điều 27). Câu 60. Chế độ thống kê lưu trữ tại cơ quan, tổ chức ở cấp tỉnh được quy định như thế nào? Trả lời: chế độ thống kê lưu trữ tại cơ quan, tổ chức triển khai ở cấp tỉnh được phép tắc như sau: - Cơ quan, tổ chức triển khai ở cung cấp tỉnh tổng hòa hợp số liệu của những đơn vị trực trực thuộc và báo cáo cơ quan cai quản nhà nước về tàng trữ cấp tỉnh. - Cơ quan cai quản nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh tổng hợp số liệu của các cơ quan, tổ chức triển khai cấp tỉnh, cơ quan thống trị nhà nước về lưu trữ cấp huyện và report cơ quan thống trị nhà nước về tàng trữ ở tw (Điểm b, Khoản 3 Điều 27). Câu 61. Chính sách thống kê tàng trữ tại cơ quan, tổ chức triển khai ở cấp huyện, cung cấp xã được quy định như vậy nào? Trả lời: Chế độ thống kê lưu trữ tại cơ quan, tổ chức triển khai ở cấp huyện, cấp cho xã được biện pháp như sau: a) Cơ quan, tổ chức ở cấp cho huyện, cấp cho xã tổng đúng theo số liệu của các đơn vị trực ở trong và báo cáo cơ quan làm chủ nhà nước về tàng trữ cấp huyện. B) Cơ quan làm chủ nhà nước về tàng trữ cấp thị xã tổng thích hợp số liệu của những cơ quan, tổ chức cấp huyện, cấp xã và report cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh (Điểm c, Khoản 3 Điều 27). Câu 62. Thẩm quyền đưa ra quyết định hủy tư liệu hết cực hiếm được quy định như vậy nào? Trả lời: Thẩm quyền quyết định huỷ tài liệu hết quý giá được luật như sau: - người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định huỷ tư liệu hết quý hiếm tại lưu trữ cơ quan; - người đứng đầu cơ quan gồm thẩm quyền về giữ trữ những cấp đưa ra quyết định huỷ tài liệu hết giá trị tại lưu giữ trữ lịch sử vẻ vang cùng cung cấp (Khoản 1 Điều 28). Câu 63. Thủ tục quyết định bỏ tài liệu hết cực hiếm được quy định như vậy nào? Trả lời: giấy tờ thủ tục quyết định hủy tài liệu hết quý hiếm được mức sử dụng như sau: - Theo đề xuất của Hội đồng xác minh giá trị tài liệu, fan đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai thuộc danh mục cơ quan, tổ chức thuộc mối cung cấp nộp lưu lại tài liệu vào lưu giữ trữ lịch sử dân tộc đề nghị cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tàng trữ cùng cấp đánh giá và thẩm định tài liệu hết giá chỉ trị buộc phải hủy; bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức không thuộc danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào giữ trữ lịch sử hào hùng đề nghị tàng trữ cơ quan của cơ quan, tổ chức triển khai cấp trên trực tiếp gồm ý kiến so với tài liệu hết giá bán trị bắt buộc hủy. địa thế căn cứ vào ý kiến thẩm định của Hội đồng xác định giá trị tư liệu hoặc ý kiến của cơ quan cấp trên trực tiếp, người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 28 ra quyết định việc diệt tài liệu hết giá bán trị. - Theo đề nghị của Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tài liệu, tín đồ đứng đầu cơ quan tiến hành nhiệm vụ làm chủ nhà nước về lưu trữ quyết định hủy tư liệu có tin tức trùng lặp tại tàng trữ lịch sử. Hội đồng thẩm tra xác minh giá trị tư liệu do người đứng đầu tư mạnh quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tàng trữ quyết định ra đời để thẩm tra tư liệu hết quý giá tại giữ trữ lịch sử vẻ vang (Khoản 2 Điều 28). Câu 64. Thành phần hồ sơ huỷ tư liệu hết giá trị được quy định như vậy nào? Trả lời: Thành phần hồ sơ huỷ tư liệu hết giá bán trị tất cả có: - Quyết định thành lập Hội đồng; - hạng mục tài liệu hết giá bán trị; tờ trình và bạn dạng thuyết minh tư liệu hết giá bán trị; - Biên bản họp Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu. Biên bản họp Hội đồng thẩm tra khẳng định giá trị tài liệu; - Văn bản đề nghị thẩm định, xin ý kiến của cơ quan, tổ chức có tài năng liệu hết giá trị; - Văn bạn dạng thẩm định, cho chủ kiến của cơ quan có thẩm quyền; - quyết định huỷ tư liệu hết giá trị; - Biên phiên bản bàn giao tư liệu hủy; - Biên bạn dạng huỷ tư liệu hết quý hiếm (Khoản 4 Điều 28). Câu 65. Thời hạn bảo vệ hồ sơ diệt tài liệu được nguyên tắc bao lâu tính từ lúc ngày diệt tài liệu? Trả lời: làm hồ sơ huỷ tài liệu hết giá trị yêu cầu được bảo quản tại cơ quan, tổ chức có tài năng liệu bị huỷ ít nhất 20 năm, tính từ lúc ngày hủy tài liệu (Khoản 5 Điều 28). Câu 66. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài liệu lưu trữ có nghĩa vụ gì? Trả lời: Cơ quan, tổ chức, cá thể khi áp dụng tài liệu lưu trữ có các nghĩa vụ sau đây: a) hướng dẫn số giữ trữ, độ nơi bắt đầu của tài liệu tàng trữ và cơ quan, tổ chức làm chủ tài liệu giữ trữ; tôn trọng tính nguyên bạn dạng tài liệu lúc công bố, giới thiệu, trích dẫn tài liệu giữ trữ; b) không xâm phạm ích lợi của đơn vị nước, quyền và tác dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; c) Nộp phí áp dụng tài liệu lưu trữ theo lý lẽ của pháp luật; d) thực hiện các luật của luật pháp này, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức làm chủ tài liệu lưu trữ và những quy định không giống của pháp luật có liên quan (Khoản 2 Điều 29). Câu 67. Cơ quan, tổ chức có tài năng liệu lưu trữ có nhiệm vụ gì trong thực hiện tài liệu lưu trữ? Trả lời: Cơ quan, tổ chức có tài năng liệu lưu trữ có nhiệm vụ sau đây: a) chủ động ra mắt tài liệu lưu trữ và sinh sản điều kiện dễ dàng cho việc thực hiện tài liệu lưu trữ đang trực tiếp quản lý; b) từng năm rà soát, thông tin tài liệu tàng trữ thuộc danh mục tài liệu gồm đóng vết chỉ những mức độ mật đã có được giải mật (Khoản 3 Điều 29). Câu 68. Tài liệu lưu trữ tại giữ trữ lịch sử vẻ vang hạn chế sử dụng có những điểm lưu ý gì? Trả lời: Tài liệu tinh giảm sử dụng có 1 trong các đặc điểm sau đây: - Tài liệu tàng trữ không thuộc hạng mục tài liệu gồm đóng vết chỉ các mức độ mật nhưng gồm nội dung tin tức nếu sử dụng rộng rãi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiện ích của bên nước, quyền, tiện ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; - Tài liệu lưu trữ bị hư hỏng nặng hoặc có nguy cơ tiềm ẩn bị hỏng hỏng chưa được tu bổ, phục chế; - Tài liệu lưu trữ đang trong quy trình xử lý về nghiệp vụ lưu trữ (Khoản 2 Điều 30). Câu 69. Việc sử dụng tài liệu thuộc danh mục tài liệu có đóng vệt chỉ những mức độ mật được quy định như vậy nào? Trả lời: Tài liệu tàng trữ thuộc danh mục tài liệu gồm đóng lốt chỉ những mức độ mật được sử dụng thoáng rộng trong các trường vừa lòng sau đây: - Được giải mật theo hiện tượng của lao lý về bảo đảm an toàn bí mật công ty nước; - Sau 40 năm, tính từ lúc năm công việc kết thúc đối với tài liệu bao gồm đóng vết mật nhưng không được giải mật; - Sau 60 năm, kể từ năm công việc kết thúc đối với tài liệu tất cả đóng dấu tối mật, tốt mật nhưng không được giải mật (Khoản 4 Điều 30). Câu 70. Người sử dụng tài liệu tại tàng trữ lịch sử cần phải có điều kiện gì? Trả lời: người tiêu dùng tài liệu tàng trữ tại lưu trữ lịch sử hào hùng phải có Giấy minh chứng nhân dân hoặc Hộ chiếu; ngôi trường hợp thực hiện để giao hàng công tác thì phải bao gồm giấy giới thiệu hoặc văn phiên bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác làm việc (Khoản 7 Điều 30). Câu 71. Các vẻ ngoài sử dụng tài liệu lưu trữ? Trả lời: Các hiệ tượng sử dụng tài liệu tàng trữ được nguyên tắc như sau: a) áp dụng tài liệu trên phòng phát âm của lưu trữ cơ quan, tàng trữ lịch sử. B) Xuất bạn dạng ấn phẩm lưu lại trữ. C) giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng, trang tin tức điện tử. D) Triển lãm, triển lẵm tài liệu giữ trữ. đ) Trích dẫn tài liệu lưu trữ trong công trình nghiên cứu. E) Cấp phiên bản sao tài liệu lưu giữ trữ, phiên bản chứng thực tàng trữ (Điều 32). Câu 72. Cơ quan, tổ chức triển khai nào tiến hành việc sao tài liệu lưu lại trữ, chứng thực tài liệu lưu giữ trữ? Trả lời: bài toán sao tài liệu tàng trữ và chứng thực lưu trữ do tàng trữ cơ quan tiền hoặc giữ trữ lịch sử dân tộc thực hiện. Người dân có thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu giữ trữ được cho phép sao tài liệu lưu trữ (Khoản 1 Điều 33). Câu 73. Bạn dạng sao tài liệu giữ trữ, bản chứng thực lưu lại trữ có mức giá trị ra làm sao trong các quan hệ, giao dịch? Trả lời: bản sao tài liệu lưu lại trữ, phiên bản chứng thực lưu giữ trữ có giá trị như tài liệu gốc trong các quan hệ, thanh toán (Khoản 4, Điều 33). Câu 74. Bài toán mang tài liệu lưu trữ thoát ra khỏi Lưu trữ cơ quan, lưu giữ trữ lịch sử hào hùng được quy định như thế nào? Trả lời: Cơ quan, tổ chức, cá thể được với tài liệu giữ trữ ra khỏi Lưu trữ cơ quan, giữ trữ lịch sử hào hùng để ship hàng công tác, nghiên cứu và phân tích khoa học tập và các nhu cầu đường đường chính chính khác sau khi được cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền được cho phép và phải hoàn lại nguyên vẹn tài liệu lưu trữ đó (Khoản 1 Điều 34). Câu 75. Khí cụ về đk để một tổ chức được vận động dịch vụ lưu trữ? Trả lời: tổ chức triển khai được chuyển động dịch vụ tàng trữ khi bao gồm đủ những điều khiếu nại sau đây: a) có đăng ký hoạt động dịch vụ tàng trữ tại cơ quan tiến hành nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh; b) bao gồm cơ sở đồ gia dụng chất, nhân lực phù hợp để thực hiện vận động dịch vụ giữ trữ; c) cá thể thực hiện hoạt động dịch vụ tàng trữ của tổ chức triển khai phải có chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Khoản 1 Điều 36). Câu 76. Qui định về đk để cá thể được hành nghề tự do về dịch vụ thương mại lưu trữ? Trả lời: cá nhân được hành nghề độc lập về dịch vụ lưu trữ khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Có chứng từ hành nghề lưu trữ; b) có cơ sở đồ gia dụng chất tương xứng để thực hiện vận động dịch vụ lưu giữ trữ; c) tất cả đăng ký vận động dịch vụ tàng trữ tại cơ quan thực hiện nhiệm vụ cai quản nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh (Khoản 2 Điều 36). Câu 77. Chuyển động dịch vụ lưu giữ trữ bao gồm các chuyển động nào? Trả lời: Các vận động dịch vụ lưu trữ bao gồm: a) Bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, số hóa tài liệu lưu trữ không nằm trong danh mục kín nhà nước; b) Nghiên cứu, tư vấn, áp dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ (Khoản 3 Điều 36). Câu 78. Các quy định về điều kiện để cá thể được cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ? Trả lời: cá thể được cấp chứng chỉ hành nghề tàng trữ khi tất cả đủ những điều kiện sau đây: a) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) gồm lý định kỳ rõ ràng; c) tất cả bằng xuất sắc nghiệp siêng ngành về lưu trữ phù hợp; d) Đã trực tiếp làm tàng trữ hoặc tương quan đến lưu trữ từ 05 năm trở lên; đ) Đã đạt yêu ước tại kỳ kiểm tra nhiệm vụ do cơ quan tất cả thẩm quyền tổ chức (Khoản 1 Điều 37). Câu 79. Phần lớn trường phù hợp nào không được cấp chứng chỉ hành nghề lưu giữ trữ? Trả lời: gần như trường đúng theo không được cấp chứng từ hành nghề tàng trữ được cơ chế như sau: a) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; b) bạn đang chấp hành quyết phạt tầy hoặc đang bị vận dụng biện pháp xử trí hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cửa hàng giáo dục; c) Người đã bị kết án về một trong số tội phạm tương quan đến an ninh quốc gia; tội rứa ý có tác dụng lộ kín công tác; tội chiếm phần đoạt, giao thương hoặc hủy tài liệu bí mật công tác (Khoản 2 Điều 37). Câu 80. Luật lưu trữ được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp nào? Luật tàng trữ có bao nhiêu chương, điều cùng có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày tháng năm nào? Trả lời: - Luật lưu trữ được thông qua tại Kỳ họp máy 2, Khóa XIII (Chương VII). - Luật này còn có 7 chương, 42 điều với có hiệu lực thực thi thi hành tính từ lúc ngày 01 tháng 7 thời điểm năm 2012 (Điều 41)./.