Ngành giải trí nước hàn kiếm tiền ra sao?

Doanh thu của 4 doanh nghiệp giải trí hàng đầu Hàn Quốc trong năm ngoái tăng mạnh, bằng một nửa GDP những "thiên nhịn nhường du lịch" như Maldives, Fiji, Barbados…


And
Leashes-1645436750-8941-1645437292.jpg?w=500&h=300&q=100&dpr=1&fit=crop&s=g1y
L1z
XXm_S8hwlvdib
Hqg" alt="*">