❌ lưu ý: toàn bộ tranh được chào bán là bộ kit tranh handmade cài đặt về từ bỏ làm, chưa hẳn tranh thành phẩm: ➡️ khuyên bảo thêu tranh chữ thập➡️ giải đáp làm tranh gắn thêm đá