List truyện nam thiết yếu biến thái/ độc chỉ chiếm điên cuồng/ bá đạo
Đây là danh mục những truyện cơ mà Momo thấy hay cần r... More


You are reading

List truyện nam chủ yếu bá đạo

Romance

List truyện nam bao gồm biến thái/ độc chiếm điên cuồng/ bá đạo
Đây là menu những truyện nhưng mà Momo thấy giỏi nên review cho chúng ta đọc thử, chúng ta nếu...

Bạn đang xem: Truyện nam chính bá đạo


_T&#x
E1;c giả: Lệ Ưu Đ&#x
E0;m.

_Thể loại: Hiện đại, Cường thủ h&#x
E0;o đoạt, Sủng, Sắc (22+), HE.

_Trạng th&#x
E1;i: Full.

C&#x
E2;u chuyện t&#x
EC;nh của một ch&#x
E0;ng trai th&#x
F4; lỗ v&#x
E0; một c&#x
F4; c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a nhỏ.Mỗi lúc gặp c&#x
F4;, tim anh đập loạn nhịp, mặt anh đỏ ửng l&#x
EA;n. Vào mắt anh, c&#x
F4; l&#x
E0; điều qu&#x
FD; gi&#x
E1; nhất, l&#x
E0; thứ tr&#x
E2;n bảo &#x
F4;ng trời ban mang lại anh. Anh n&#x
E2;ng niu từng gi&#x
E2;y từng ph&#x
FA;t ở b&#x
EA;n c&#x
F4;. Ng&#x
E0;n y trăm thuận, bất kể vẻ ngo&#x
E0;i anh hung dữ thế n&#x
E0;o, nhưng với c&#x
F4;, anh lu&#x
F4;n l&#x
E0; ch&#x
FA; c&#x
FA;n nhỏ ngoan ngo&#x
E3;n...Diện mạo anh kh&#x
F4;ng xuất sắc, nhưng ch&#x
E2;n t&#x
EC;nh đ&#x
F3;, thế gian n&#x
E0;y, mấy ai c&#x
F3; được?

Giới thiệu th&#x
EA;m:

Bạn c&#x
F3; tin nhất kiến tầm thường t&#x
EC;nh ko? T&#x
F4;i cũng kh&#x
F4;ng biết, nhưng tr&#x
EA;n thế giới n&#x
E0;y c&#x
F3; c&#x
E1;i gọi l&#x
E0; sự b&#x
ED; ẩn, c&#x
F3; những chuyện bạn kh&#x
F4;ng thể n&#x
E0;o giải th&#x
ED;ch được.Ch&#x
E0;ng trai v&#x
E0; c&#x
F4; g&#x
E1;i vào c&#x
E2;u chuyện t&#x
F4;i sắp kể với bạn đ&#x
F3; l&#x
E0; một ch&#x
E0;ng trai th&#x
F4; lỗ, kh&#x
F4;ng biết n&#x
F3;i lời ngon ngọt, tướng ta anh cao to như một nhỏ gấu, v&#x
E0; đ&#x
F3; l&#x
E0; l&#x
ED; do c&#x
F4; c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a nhỏ của ch&#x
FA;ng ta thường tuyệt gọi anh l&#x
E0; Đại H&#x
F9;ng (gấu lớn).Mỗi lúc anh gặp c&#x
F4;, tim anh đều đập loạn nhịp, mặt anh đỏ ửng l&#x
EA;n, nhưng lúc thấy c&#x
F4; tay vào tay c&#x
F9;ng người y&#x
EA;u thanh mai tr&#x
FA;c m&#x
E3; của c&#x
F4; th&#x
EC; anh lại c&#x
FA;i đầu tự ti mặc cảm.Nhưng so với bất k&#x
EC; ai, anh hiểu c&#x
F4; hơn ai hết, c&#x
F4; c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a nhỏ của anh thanh đạm như nước, tao nh&#x
E3; như &#x
E1;nh trăng, nhưng nếu đợi đến c&#x
F4; gật đầu đồng &#x
FD; th&#x
EC; chắc chỉ c&#x
F3; đợi đến h&#x
E0;ng ng&#x
E0;n năm sau qu&#x
E1;.Anh bắt c&#x
F3;c c&#x
F4; 1 năm, 1 năm đ&#x
F3;, anh gần như đi&#x
EA;n cuồng v&#x
E0; tuyệt vọng chiếm giữ c&#x
F4;. Đến một ng&#x
E0;y anh biết anh kh&#x
F4;ng c&#x
E1;ch n&#x
E0;o giữ c&#x
F4; b&#x
EA;n m&#x
EC;nh, kh&#x
F4;ng c&#x
E1;ch n&#x
E0;o l&#x
E0;m c&#x
F4; y&#x
EA;u anh, th&#x
EC; anh t&#x
EC;nh nguyện bu&#x
F4;ng tay.Anh bu&#x
F4;ng tay để c&#x
F4; đi t&#x
EC;m ho&#x
E0;ng tử của m&#x
EC;nh, nhỏ qu&#x
E1;i vật như anh sẽ l&#x
F9;i v&#x
E0;o trong b&#x
F3;ng tối, v&#x
E0; biến mất vĩnh viễn!7 năm sau anh trở về, l&#x
FA;c n&#x
E0;y đ&#x
E2;y, vào tay anh đ&#x
E3; c&#x
F3; thực lực mạnh mẽ, anh t&#x
EC;m c&#x
F4;, vẫn với th&#x
F3;i thân quen cường m&#x
E3;nh &#x
E9;p buộc như cũ, lần n&#x
E0;y anh đ&#x
E3; th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng giữ c&#x
F4; b&#x
EA;n m&#x
EC;nh.L&#x
FA;c n&#x
E0;y đ&#x
E2;y, anh đ&#x
E3; thề, anh sẽ chẳng bao giờ bu&#x
F4;ng c&#x
F4; ra nữa, bởi anh biết, c&#x
F4; cũng y&#x
EA;u anh, anh bắt c&#x
F3;c c&#x
F4; nhưng chưa hề kiềm chế tự bởi vì của c&#x
F4;, tại sao c&#x
F4; kh&#x
F4;ng trốn tho&#x
E1;t?
C&#x
F2;n c&#x
F4; g&#x
E1;i, đ&#x
F3; ch&#x
ED;nh l&#x
E0; c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a thật sự được sống trong v&#x
F2;ng tay n&#x
E2;ng niu của cha mẹ c&#x
F4;, c&#x
F4; cũng c&#x
F3; người y&#x
EA;u, đ&#x
F3; l&#x
E0; anh con trai bạn th&#x
E2;n của ba.C&#x
E2;u chuyện t&#x
EC;nh của họ đẹp như mơ, c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a v&#x
E0; ho&#x
E0;ng tử theo l&#x
ED; sẽ sống hạnh ph&#x
FA;c m&#x
E3;i m&#x
E3;i về sau l&#x
E0;m g&#x
EC; c&#x
F3; chỗ cho qu&#x
E1;i vật xấu x&#x
ED; tê chen ch&#x
E2;n v&#x
E0;o, nếu như kh&#x
F4;ng c&#x
F3; chuyện ch&#x
E0;ng ho&#x
E0;ng tử cố kỉnh l&#x
F2;ng. Anh ta lưu luyến hết bụi hoa n&#x
E0;y đến bụi hoa kh&#x
E1;c ho&#x
E0;n to&#x
E0;n qu&#x
EA;n mất c&#x
F4; c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a nhỏ ng&#x
F3;ng chờ.Rồi đến khi c&#x
F4; c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a nhỏ biết chuyện, hỏi anh ta, anh ta chỉ coi thường khỉnh đ&#x
E1;p lời: Tr&#x
EA;n đời n&#x
E0;y chẳng bao giờ c&#x
F3; chuyện một người sẽ y&#x
EA;u một người n&#x
E0;o đ&#x
F3; m&#x
E3;i m&#x
E3;i.Niềm tin vỡ vụn, nhưng c&#x
F4; vẫn thanh nh&#x
E3; lạnh l&#x
F9;ng.Đến khi, c&#x
F4; bị bắt c&#x
F3;c th&#x
EC; anh ta hối hận cũng đ&#x
E3; muộn m&#x
E0;ng.Khi đ&#x
F3;n c&#x
F4; về, vào suốt bảy năm, c&#x
F4; vẫn nh&#x
E0;n nhạt với anh ta, t&#x
EC;nh y&#x
EA;u đ&#x
E3; chết từ c&#x
E2;u n&#x
F3;i đ&#x
F3;. Anh ta mang đến l&#x
E0; ki&#x
EA;n nhẫn chờ th&#x
EC; sẽ được c&#x
F4; đ&#x
E1;p lại.Nhưng tr&#x
EA;n đời n&#x
E0;y c&#x
F3; một c&#x
E2;u n&#x
F3;i đ&#x
F3; ch&#x
ED;nh l&#x
E0; b&#x
E1;t nước đ&#x
E3; đổ đi, l&#x
E0;m sau hốt lại mang lại đầy?
Huống bỏ ra t&#x
EC;nh cảm l&#x
E0; thi&#x
EA;ng li&#x
EA;ng, mong manh dễ vỡ như trộn l&#x
EA;, bạn muốn g&#x
EC;n giữ n&#x
F3; th&#x
EC; bạn phải n&#x
E2;ng niu n&#x
F3;, nhưng bạn đ&#x
E3; đem phần t&#x
EC;nh cảm đ&#x
F3; n&#x
E9;m v&#x
FA;t qua cửa sổ, giẫm đạp l&#x
EA;n n&#x
F3;, rồi bạn lại hy vọng n&#x
F3; sẽ nguy&#x
EA;n vẹn như thuở ban đầu? Đ&#x
F3; l&#x
E0; điều kh&#x
F4;ng tưởng, d&#x
F9; l&#x
E0; vào tiểu thuyết.C&#x
F2;n người đ&#x
F3;, sau khoản thời gian tr&#x
E1; tử, đ&#x
E3; đến đất nước xa x&#x
F4;i, chịu đủ cực khổ, rốt lại c&#x
F4;ng th&#x
E0;nh danh toại, quang quẻ m&#x
EC;nh ch&#x
ED;nh đại trở về b&#x
EA;n cạnh c&#x
F4; sau bảy năm d&#x
E0;i xa c&#x
E1;ch.Trong mắt anh, c&#x
F4; l&#x
E0; vật qu&#x
FD; gi&#x
E1; nhất, l&#x
E0; thứ tr&#x
E2;n bảo m&#x
E0; &#x
F4;ng trời ban đến anh, anh n&#x
E2;ng niu từng gi&#x
E2;y ph&#x
FA;t b&#x
EA;n c&#x
F4;. Ng&#x
E0;n y trăm thuận, bất kể với b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i anh hung dữ như thế n&#x
E0;o, nhưng với c&#x
F4;, anh l&#x
E0; ch&#x
FA; c&#x
FA;n bé ngoan ngo&#x
E3;n, mặc c&#x
F4; vo tr&#x
F2;n b&#x
F3;p m&#x
E9;o.Diện mạo anh ko xuất sắc, nhưng phần ch&#x
E2;n t&#x
EC;nh đ&#x
F3;, tr&#x
EA;n thế gian n&#x
E0;y, mấy ai c&#x
F3; được?
C&#x
E2;u chuyện n&#x
E0;y, lại l&#x
E0;m t&#x
F4;i nhớ đến bộ phim hoạt h&#x
EC;nh Sherk, đ&#x
F3; l&#x
E0; bộ phim y&#x
EA;u th&#x
ED;ch một thời của t&#x
F4;i.Ch&#x
E2;n t&#x
EC;nh mới l&#x
E0; quan tiền trọng nhất, c&#x
F2;n dung mạo, quyền thế chỉ l&#x
E0; m&#x
E2;y bay.Khi anh về, anh đ&#x
E3; đầy đủ lực lượng để đoạt c&#x
F4; c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a về b&#x
EA;n cạnh anh. Sở dĩ t&#x
F4;i n&#x
F3;i từ đoạt, đ&#x
F3; l&#x
E0; bởi v&#x
EC; anh nam giới ch&#x
ED;nh của ch&#x
FA;ng ta, một khi đ&#x
E3; x&#x
E1;c định mục ti&#x
EA;u th&#x
EC; chẳng bao giờ bu&#x
F4;ng tay, d&#x
F9; c&#x
F4; nguyện &#x
FD; hay kh&#x
F4;ng, anh cũng đ&#x
E3; nhất quyết giữ c&#x
F4; b&#x
EA;n m&#x
EC;nh.Anh kh&#x
F4;ng hoa ng&#x
F4;n xảo ngữ, kh&#x
F4;ng n&#x
F3;i chuyện văn hoa, nhưng anh c&#x
F3; tr&#x
E1;i tim ch&#x
E2;n th&#x
E0;nh đương nhi&#x
EA;n sẽ l&#x
E0;m c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a xi&#x
EA;u l&#x
F2;ng, v&#x
E0; bạn cũng biết đ&#x
F3;, anh chỉ cầu được ở b&#x
EA;n cạnh c&#x
F4;, ngo&#x
E0;i ra ko mong g&#x
EC; cả, nhưng được c&#x
F4; đ&#x
E1;p lại bạn nghĩ anh ấy sẽ mừng đến mức n&#x
E0;o?
Nam ch&#x
ED;nh cường m&#x
E3;nh, b&#x
E1; đạo độc đo&#x
E1;n. Từ sau khoản thời gian c&#x
F3; c&#x
F4; d&#x
F9; tận mắt thấy đ&#x
F4;ng cung đồ sống anh cũng chẳng bao giờ hứng th&#x
FA; nổi, tim anh đập chỉ v&#x
EC; mỗi m&#x
EC;nh c&#x
F4;. C&#x
F4; l&#x
E0; c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a nhỏ trong l&#x
F2;ng anh, l&#x
E0; b&#x
FA;p b&#x
EA; bằng sứ thanh nh&#x
E3; tinh khiết nhất, l&#x
E0; thi&#x
EA;n thần của anh, chỉ &#x
F3; ở b&#x
EA;n cạnh c&#x
F4;, anh mới biết thế n&#x
E0;o l&#x
E0; sống l&#x
E0; hạnh ph&#x
FA;c.C&#x
E2;u chuyện n&#x
E0;y thuộc loại cực sủng, cực sắc, c&#x
F3; kh&#x
E1; nhiều cảnh cấm trẻ em, thể loại 22+, n&#x
EA;n thận trọng trước khi đọc!Trong c&#x
E2;u chuyện n&#x
E0;y, phần hot chiếm gần 60% n&#x
EA;n những ai cảm thấy m&#x
EC;nh trong s&#x
E1;ng th&#x
EC; xin tho&#x
E1;t khỏi, hoặc chọn lựa truyện kh&#x
E1;c vào cung nh&#x
E9;.Cảnh b&#x
E1;o c&#x
E1;c bạn nh&#x
E9; 22+ trở l&#x
EA;n.Xin đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi d&#x
F9;ng.

Truyện ngôn tình tổng tài hay rất được không ít fans yêu mến bởi nhân đồ vật nam chính thường đẹp nhất trai, tài giỏi, giàu có, luôn luôn có sức hút trẻ khỏe với những người yêu mơ mộng, dưới đấy là list ngôn tình tổng tài hay độc nhất mànhanlucnhanvan.edu.vnsưu tầm được, cùng tham khảo nhé!

Ngôn tình tổng tài là truyện gì?

Ngôn tình tổng tài thường xuyên là mọi câu truyện tình yêu xoay quanh nhân vật chính là nam, nam chính là tổng tài, CEO, giám đốc, quản trị một tập đoàn nào đó.

Đây cũng nói cách khác là truyện ngôn tình công sở, phái nam chính thông thường có những điểm bình thường là, đẹp nhất trai, thờ ơ hoặc bá đạo, thâm tình, mái ấm gia đình giàu có, chắc hẳn rằng list ngôn tình tổng tài sẽ không còn làm bạn thất vọng.

List 10 truyện ngôn tình tổng tài tuyệt nhất

Chủ tịch cực kỳ khó trị

Tác giả: Vu Trinh
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tổng tài
Số chương: 10

Số điểm: 9

Nội dung: Nam bao gồm và nữ đó là hàng xóm, một tín đồ thiết tha làm cho thư ký, một tín đồ rất mong muốn đuổi tuy vậy lại không quăng quật được sĩ diện của mình.

Một fan ra sức đem lòng, ước ao làm dịu mối quan hệ 2 người, một người hy vọng người cơ từ vứt chức vụ thư ký của mình.

Rốt cuộc ai win ai thua? Câu chuyện ra mắt như ráng nào? Đừng bỏ qua bộ tiểu thuyết này nha!

Cô vợ nhỏ dại thần túng bấn của tổng giám đốc

Tác giả: Hi vũ Hiên
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, tổng tài, nam bá đạo, thiếu nữ mạnh mẽ
Số chương: 186

Số điểm:9

*

Nội dung: Nữ chính là một người khỏe mạnh và ngang tàng, nam thiết yếu lạnh lùng, âm ngoan, bá đạo, bạo ngược.

“Nếu em dám đi, tôi lập tức xé xác em!” cơ mà cô: “Dựa vào vật gì mà anh có thể có rất nhiều người thanh nữ như vậy, nhưng mà tôi nhất quyết chỉ rất có thể có một người bầy ông? Nói cho anh biết, anh còn dám ra ngoài tìm người đàn bà khác, tôi sẽ ra ngoài tìm bầy ông”

Bộ truyện nay gồm ngược cả phái mạnh và người vợ đều bị ngược, tuy vậy kết vẫn luôn là HE, rất đáng để để phát âm nha!

Bẫy hôn nhân: bà xã trước ôm bé chạy

Tác giả: Dou Zi
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, hào môn cầm gia, tổng tài sủng
Số chương: 3681

Số điểm: 8

*

Nội dung: Truyện cực dài, tuy vậy truyện cực hay và hót, câu truyện tình yêu của không ít người ngang bướng tuy thế vẫn hi sinh vày nhau.

Nữ đó là tiểu thư gia đình danh giá chỉ bị vu vạ là con hoang, cho nên vì vậy cô và chị em bị đuổi thoát khỏi nhà, không may mắn cô phát hiện mình có thai với phái mạnh chính, xuất phát điểm từ 1 người nhút nhát cô vẫn trở nên mạnh mẽ để đảm bảo mẹ và bé của mình.

Xem thêm: Cơ Duyên Để Bộ Phim Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Ra Đời Đức Phật Thích Ca

Nam bao gồm từng là vị hôn phu thương mại của nữ chính, anh phát hiện mình gồm một đứa con lưu lạc ngơi nghỉ ngoài cần đã đưa phái nữ chính và bé về chuyên sóc, từ đó những mẩu truyện thường ngày xảy ra, họ bị thu hút vị nhau…

Cô bà xã giả của tổng giám đốc

Tác giả: Thanh Đình
Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, sủng, ngược
Số chương: 170

Số điểm: 8

*

Nội dung: nàng chính sau thời điểm ngã từ tầng phía trên cao chết đi dẫu vậy cô không tan thành mây khói nhưng tỉnh lại ở vươn lên là phu nhân tổng giám đốc nổi tiếng, cuộc sống thường ngày mới, một cuộc sống thường ngày của fan khác, hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa, tất cả làm cô cần yếu thở nổi.

Nam chính là tổng giám đốc, là ông xã của chị em chính, ban sơ từ ko thích đến yêu, cảm giác day dứt, không đủ can đảm đối diện với tình cảm của mình, cho nên ngược cả phái nam và con gái chính, tuy nhiên sau cuối họ cũng nhận biết tình yêu dành cho nhau, dù nên trải qua nhiều thử thách.

Tổng người có quyền lực cao em ước ao lấy anh

Tác giả: Dư Manh Manh
Thể loại: Ngôn tình hiện tại đại, tổng tài bá đạo.Số chương: 10

Số điểm: 8

*

Nội dung: Nữ đó là một người dân có chút ngu nghếch, tấm lòng thiện lương, cũng bởi vì vậy lúc bị phái nam chính nạt lại không dám phản kháng.

Truyện có ngược một xíu thôi, cảm xúc nam chính dành cho nữ chính phát hiển thị hơi muộn đề nghị làm cô bé chính thương chổ chính giữa khá nhiều, cho khi chắt lọc từ bỏ thì nam chủ yếu lại bá đạo ôm tín đồ về nhà…

Ông công ty kiêu ngạo

Tác giả: tiểu Ngôn
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, tổng tài
Số chương: 9

Số điểm: 8

*

Nội dung: thanh nữ chính trở thành nhỏ tin của nam bao gồm bởi phụ thân nữ chính trộm bán buôn thông tin cơ mật của công ty người khác rồi dụ dỗ bà xã người ta quăng quật nhà ra đi.

Nam bao gồm bá đạo, kiêu căng, ngạo mạn, bắt cô bé chính làm nhỏ tin nhưng với khuôn phương diện thanh khiết như thiên sứ của thiếu phụ chính đã kích mê thích sự ham ao ước của phái nam chính…

Cô phái nữ giả nai của tổng giám đốc sói

Tác giả: Ni nam Đê Ngữ
Thể loại: Ngôn tình hiện nay đại, tổng tài
Số chương: 159

Số điểm: 9

*

Nội dung: Nữ chính là một bạn đáng yêu, khéo léo, mượt mại, êm ả nhưng rất bạo dạn mẽ, thông minh.

Nam bao gồm độc tài, bá đạo, ngang ngược cùng bất kham, không dung thứ cho bất kể ai cự hay hắn, một cuộc tình anh đuổi tôi chạy, trải qua nhiều thách thức gian nan sau cuối cũng cho được với nhau. Truyện rất rất đáng để đọc, một cô thiếu nữ ngây thơ nhưng lại thông minh khéo léo, một người lũ ông bá đạo, si mê tình, tình yêu của mình sẽ diễn ra như cố kỉnh nào?

Cô vợ bé nhỏ dại của tgđ băng hỏa

Tác giả: Ái Ước
Thể loại: Ngôn tình hiện nay đại, tổng tài, nam chủ yếu si tình, bá đạo
Số chương: 99

Số điểm: 9

*

Nội dung: Nam đó là tổng giám đốc của khách hàng Kiều Thị, là người đàn ông độc thân hoàng kim, trong một lần chạm mặt gỡ phải cô gái chính, là bạn làm việc của em gái đang yêu cô ngay lập tức từ ánh nhìn đầu tiên, vì ao ước lấy được cô, anh cam duy trì bên tín đồ cô từng chút hóng cô lớn lên, dùng toàn bộ thủ đoạn đuổi những người con trai kề bên cô đi.

Nữ chủ yếu thông minh, tốt bụng lọt được vào mắt nam chính trở yêu cầu rất thống khổ, sau này cũng có một mẫu kết HE xứng đáng để đọc.

Chờ một ngày nắng

Tác giả: Diệp đưa ra Linh
Thể loại: Ngôn tình hiện tại đại, tổng tài, sủng, ngược nhẹ
Số chương: 22

Số điểm: 9

*

Nội dung: Là cuốn truyện kể về một vị tổng tài thông minh tuyệt đỉnh nhưng cực kỳ ngốc nghếch vào tình yêu, một vị đái thư nhà giàu tuy nhiên sống đơn giản, hồn nhiên, 2 người hoàn toàn khác biệt nhưng đã vày nhau mà thế đổi.

Hai người trước tiên là vị hôn phu, hôn thê, là một cuộc hôn nhân gia đình thương mại, ban đầu khắc khẩu nhưng trong tương lai đã chuyển đổi vì nhau, nhận biết đối phương có rất nhiều điều tốt đẹp.

Nơi làm sao đông ấm – chỗ nào hạ mát

Tác giả: vắt Tây Tước
Thể loại: Ngôn tình hiện tại đại, tổng tài, yêu đối chọi phương, sủng ngược.Số chương: 17

Số điểm: 9

*

Nội dung: Đây là cỗ truyện đang được gửi thể thành phim, là câu truyện tình yêu thanh khiết và thật tâm của nam và phái nữ chính, tuy nhiên nam đó là tổng tài nhưng không thể bá đạo hay kiêu ngạo như phần đa mô típ cũ nhưng mà si tình và rất là quyến rũ.

Đêm Định Mệnh

Tác giả: Ân Tầm
Thể loại: Ngôn tình hiện tại đại, tổng tài, ngược, tình một đêm
Số chương:Link truyện:

Số điểm: 8

*

Nội dung: Ân tầm là trong những tác giả tiếp tục viết về thể nhiều loại truyện ngược, cực kỳ ngược, đau mang lại thâu tâm gan, vào “Đêm định mệnh” cũng vậy một câu chuyện tình cảm đôi lứa bắt buộc trải qua nhiều gian khổ để mang đến với nhau.

Nam chính là vị tổng tài độc ác, huyết lạnh, tàn bạo, nữ đó là thiên thần, là người trong sáng, thuần khiết, từ khiếp sợ đến yêu thương thương, một câu chuyện đẫm nước mắt…

Trên đấy là list truyện ngôn tình tổng tài hay mà lại nhanlucnhanvan.edu.vn tham khảo và review theo thang điểm từ là một đến 10, mong muốn sẽ làm độc giả cảm thấy hứng thú.