Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, cung đấu, nữ cường, sủng, HE

Độ d&#x
E0;i:
294 Chương + ngoại truyện


Văn &#x
E1;n

Thứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ t&#x
E1;m năm, rốt cuộc cũng được l&#x
EA;n l&#x
E0;m Ho&#x
E0;ng hậu, Phượng l&#x
E2;m thi&#x
EA;n hạ.

Bạn đang xem: Cẩm tú vị ương review

Trong l&#x
E3;nh cung, n&#x
E0;ng cắn răng, uống cạn ly rượu độc!

Thề với trời, nếu c&#x
F3; kiếp sau, tuyệt đối kh&#x
F4;ng l&#x
E0;m việc tốt gi&#x
FA;p mọi người, tuyệt đối kh&#x
F4;ng v&#x
E0;o cung, thề kh&#x
F4;ng l&#x
E0;m Ho&#x
E0;ng Hậu!

Thừa tướng phủ, thứ nữ trọng sinh, &#x
E1;c nữ trở về:

Mẹ cả &#x
E1;c độc? Diệu kế mang đến ngươi xuống Ho&#x
E0;ng tuyền!

Tỷ tỷ giả nh&#x
E2;n giả nghĩa? Hung &#x
E1;c x&#x
E9; n&#x
E1;t tấm da mỹ nh&#x
E2;n!

Thứ muội h&#x
E3;m hại? Trực tiếp vứt đến b&#x
E3;i tha ma!

Đ&#x
E3; kh&#x
F4;ng để ta sống an ổn qua ng&#x
E0;y, th&#x
EC; ai cũng đừng ao ước sống!

Vốn định c&#x
E1;ch xa những thứ tai hoạ, c&#x
E0;ng xa c&#x
E0;ng tốt

Ai ngờ tr&#x
E1;i tim phái nam nh&#x
E2;n, như kim dưới đ&#x
E1;y biển, t&#x
EC;m kh&#x
F4;ng thấy, đo&#x
E1;n kh&#x
F4;ng ra

Nam nh&#x
E2;n thề muốn rời xa lại v&#x
EC; n&#x
E0;ng m&#x
E0; thừa sống thiếu chết

Tử địch đời trước tỏ vẻ thầm mến n&#x
E0;ng nhiều năm

C&#x
F2;n bất hạnh hơn l&#x
E0; bị một t&#x
EA;n tuấn t&#x
FA; nhất tr&#x
EA;n đời v&#x
F4; lại quấn lấy...

N&#x
E0;ng l&#x
E0; L&#x
ED; Vị Ương, bé g&#x
E1;i ruột của Thừa tướng L&#x
ED; Ti&#x
EA;u Nhi&#x
EA;n, nhưng đ&#x
E1;ng tiếc thay, n&#x
E0;ng lại l&#x
E0; một thứ nữ được sinh bởi một tỳ nữ v&#x
E0;o th&#x
E1;ng hai. Ứng với lời đồn nhỏ g&#x
E1;i sinh v&#x
E0;o th&#x
E1;ng nhị sẽ bất lợi cho cha mẹ, phụ th&#x
E2;n n&#x
E0;ng nhẫn t&#x
E2;m vứt bỏ bé g&#x
E1;i, th&#x
E2;n l&#x
E0; kim đưa ra ngọc diệp lại phải chịu khổ chốn d&#x
E2;n gian. Nhưng chuyện h&#x
F4;n sự của đại tỷ n&#x
E0;ng - L&#x
ED; Trường Nhạc kh&#x
F4;ng được như &#x
FD; n&#x
EA;n Vị Ương được L&#x
ED; gia đ&#x
F3;n về, trở th&#x
E0;nh kẻ thế th&#x
E2;n đến tỷ tỷ m&#x
EC;nh.

Th&#x
E1;c Bạt Ch&#x
E2;n - Tam ho&#x
E0;ng tử của Đại Lịch quốc, l&#x
E0; người vốn c&#x
F3; h&#x
F4;n ước c&#x
F9;ng tỷ tỷ, về sau lại trở th&#x
E0;nh phu qu&#x
E2;n của n&#x
E0;ng. Từ l&#x
FA;c bước v&#x
E0;o phủ Tam ho&#x
E0;ng tử, trải qua biết bao đắng cay khổ cực, thậm ch&#x
ED; c&#x
F3; l&#x
FA;c cận kề c&#x
E1;i chết, nhưng Vị Ương vẫn một l&#x
F2;ng một dạ ph&#x
F2; t&#x
E1; Th&#x
E1;c Bạt Ch&#x
E2;n l&#x
EA;n ng&#x
F4;i đế vương, cũng sinh hạ mang đến hắn con trai đầu l&#x
F2;ng Ngọc L&#x
ED;. Mang lại đến l&#x
FA;c Th&#x
E1;c Bạt Ch&#x
E2;n đăng cơ, phong n&#x
E0;ng l&#x
E0;m Hậu thời gian đ&#x
E3; tr&#x
F4;i qua t&#x
E1;m năm. Thế nhưng, T&#x
E2;n ho&#x
E0;ng đế lại l&#x
E0; kẻ vong &#x
E2;n bội nghĩa, bởi v&#x
EC; phải l&#x
F2;ng tỷ tỷ xinh đẹp của n&#x
E0;ng L&#x
ED; Trường Nhạc m&#x
E0; kh&#x
F4;ng do dự phế truất Vị Ương, kh&#x
F4;ng những lấy đi đ&#x
F4;i ch&#x
E2;n n&#x
E0;ng, giam v&#x
E0;o l&#x
E3;nh cung c&#x
F2;n có rượu độc bức chết n&#x
E0;ng.

Những tưởng Vị Ương cứ oan ức như vậy m&#x
E0; rời đi, nhưng may l&#x
E0; &#x
F4;ng trời c&#x
F3; mắt, mang lại n&#x
E0;ng cơ hội tr&#x
F9;ng sinh l&#x
E0;m lại cuộc đời. Vị Ương sau khi tỉnh lại ph&#x
E1;t hiện bản th&#x
E2;n n&#x
E0;ng xoay lại hai mươi bố năm trước, khi mọi chuyện c&#x
F2;n chưa xảy ra. Lần n&#x
E0;y sống lại, Vị Ương quyết t&#x
E2;m cố gắng đổi vận mệnh của m&#x
EC;nh.

L&#x
ED; Vị Ương trở lại phủ thừa tướng, phải đối mặt với mẹ nhỏ L&#x
FD; Trường Nhạc độc &#x
E1;c xảo quyệt. Đại phu nh&#x
E2;n của L&#x
FD; gia l&#x
E0; một người v&#x
F4; c&#x
F9;ng &#x
E2;m hiểm, v&#x
EC; tiền đồ của bé g&#x
E1;i b&#x
E0; ta kh&#x
F4;ng tiếc mọi thủ đoạn lợi dụng người kh&#x
E1;c l&#x
E0;m đ&#x
E1; l&#x
F3;t đường đến n&#x
E0;ng ta, đại tiểu thư L&#x
FD; Trường Nhạc mặc dù mỹ mạo xinh đẹp nhưng b&#x
EA;n vào mục rữa, đ&#x
ED;ch thực l&#x
E0; một mỹ nh&#x
E2;n rắn rết. Nhưng L&#x
ED; Vị Ương l&#x
E0; ai? N&#x
E0;ng giờ đ&#x
E2;y đ&#x
E3; kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n l&#x
E0; một nữ tử nhu nhược, cam chịu bị người kh&#x
E1;c gi&#x
E0;y x&#x
E9;o nữa, n&#x
E0;ng của hiện tại đ&#x
E3; đủ lạnh l&#x
F9;ng t&#x
E0;n nhẫn, đủ th&#x
F4;ng minh cơ tr&#x
ED;, chỉ cần muốn c&#x
F3; nhất định sẽ d&#x
F9;ng mọi thủ đoạn để gi&#x
E0;nh lấy, những kẻ đ&#x
E3; h&#x
E3;m hại n&#x
E0;ng sống kh&#x
F4;ng bằng chết ở kiếp trước, n&#x
E0;ng nhất định sẽ trả lại gấp đ&#x
F4;i.

Trọng sinh sống lại, Vị Ương lại một lần nữa bị cuốn v&#x
E0;o cuộc chiến tranh quyền đoạt vị giữa Th&#x
E1;t Bạt Ch&#x
E2;n mưu m&#x
F4; xảo quyệt v&#x
E0; Thất ho&#x
E0;ng tử lạnh l&#x
F9;ng - Th&#x
E1;t Bạt Ngọc. Tr&#x
E1;i tim nam giới nh&#x
E2;n như kim dưới đ&#x
E1;y biển, t&#x
EC;m kh&#x
F4;ng thấy đo&#x
E1;n kh&#x
F4;ng ra. Người từng thề muốn rời xa lại v&#x
EC; n&#x
E0;ng m&#x
E0; muốn sống muốn chết, tử địch đời trước tỏ vẻ thầm mến n&#x
E0;ng nhiều năm, em nu&#x
F4;i L&#x
ED; Mẫn Đức anh tuấn phi ph&#x
E0;m, người n&#x
E0;ng chỉ tiện tay cứu sống lại với một b&#x
ED; mật động trời kh&#x
E1;c... L&#x
ED; Mẫn Đức h&#x
F3;a ra kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; đứa trẻ m&#x
E0; Vị Ương lu&#x
F4;n mang đến rằng yếu đuối, cần được bảo vệ. Ch&#x
E0;ng t&#x
EA;n thật l&#x
E0; Nguy&#x
EA;n Liệt - H&#x
FA;c vương điện hạ của Việt T&#x
E2;y quốc, bởi v&#x
EC; muốn chạy trốn kẻ th&#x
F9; n&#x
EA;n mới đậy dấu th&#x
E2;n phận, sống ẩn dật nơi L&#x
ED; phủ. Bằng sự th&#x
F4;ng minh cơ tr&#x
ED; c&#x
F9;ng khả năng nh&#x
EC;n thấu l&#x
F2;ng người, Vị Ương từng bước từng bước thực hiện kế hoạch trả th&#x
F9; của m&#x
EC;nh.

Sau ngần ấy những biến cố của vương triều, tr&#x
E1;i tim tưởng chừng đ&#x
E3; nguội lạnh của Vị Ương liệu c&#x
F3; thể rung động th&#x
EA;m một lần nữa?

"Mọi chuyện l&#x
E0; bọn họ bức n&#x
E0;ng, vừa n&#x
F3;i n&#x
E0;ng độc &#x
E1;c lại vừa nghĩ c&#x
E1;c loại biện ph&#x
E1;p để hại n&#x
E0;ng. Nếu n&#x
E0;ng kh&#x
F4;ng đ&#x
E1;nh trả th&#x
EC; người chết ch&#x
ED;nh l&#x
E0; n&#x
E0;ng. Dưới ho&#x
E0;n cảnh như vậy, thiếu nữ chốn khu&#x
EA; ph&#x
F2;ng kh&#x
F4;ng r&#x
E0;nh sự đời sẽ chết thật th&#x
EA; thảm. Kh&#x
F4;ng bị mưa gi&#x
F3; ăn m&#x
F2;n, cũng kh&#x
F4;ng bị b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i &#x
F4; nhiễm th&#x
EC; c&#x
F3; nghĩa một lúc &#x
F4; d&#x
F9; che gi&#x
F3; bịt mưa mất đi sẽ vĩnh viễn bị người kh&#x
E1;c ức hiếp".

Truyện c&#x
F3; nhị phần nh&#x
E9;, phần đầu lấy bối cảnh ở Đại Lịch, kể về qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh trả th&#x
F9; những kẻ đ&#x
E3; h&#x
E3;m hại Vị Ương ở kiếp trước, phần hai l&#x
E0; ở Việt T&#x
E2;y, qu&#x
EA; hương của Nguy&#x
EA;n Liệt. Hố kh&#x
E1; s&#x
E2;u đ&#x
F3; mọi người v&#x
E0; ngo&#x
E0;i chị nữ ch&#x
ED;nh th&#x
EC; ai cũng bị ngược, t&#x
F9;y mức độ nặng nhẹ, nhưng đ&#x
E2;y thực sự l&#x
E0; một truyện thể loại cung đấu rất xuất sắc, đọc l&#x
E0; kh&#x
F4;ng dứt được đ&#x
E2;u. M&#x
EC;nh th&#x
EC; mới đọc tới chương 250 v&#x
E0; đang chờ edit full. Hoa đ&#x
E0;o của nữ ch&#x
ED;nh nhiều kh&#x
F4;ng đếm hết :3 nhưng phải đọc đến nửa truyện mới biết nam ch&#x
ED;nh l&#x
E0; ai ^^

"Khi đ&#x
F3;, từ trong nước n&#x
E0;ng cứu ta ra, n&#x
E0;ng n&#x
F3;i từ ni về sau sẽ l&#x
E0; bằng hữu của ta, người th&#x
E2;n của ta. Sau khoản thời gian mẫu th&#x
E2;n chết, n&#x
E0;ng ở lại b&#x
EA;n cạnh ta, n&#x
F3;i rằng sẽ kh&#x
F4;ng bỏ lại ta một m&#x
EC;nh, cả đời sẽ l&#x
E0;m bạn với ta? Hiện tại th&#x
EC; sao, tất cả nắm đổi ư? V&#x
EC; sao? Bởi v&#x
EC; ta kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n l&#x
E0; Tam thiếu gia L&#x
ED; gia kh&#x
F4;ng nơi nương tựa? Bởi v&#x
EC; n&#x
E0;ng cảm thấy ta kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n l&#x
E0; tr&#x
E1;ch nhiệm của n&#x
E0;ng n&#x
EA;n sẽ bỏ rơi ta? N&#x
E0;ng căn bản kh&#x
F4;ng đặt ta ở trong l&#x
F2;ng c&#x
F3; phải kh&#x
F4;ng? N&#x
E0;ng bảo ta đi t&#x
EC;m nữ tử ta th&#x
ED;ch, ta n&#x
F3;i cho n&#x
E0;ng biết, người ta th&#x
ED;ch chỉ c&#x
F3; một m&#x
EC;nh n&#x
E0;ng th&#x
F4;i!"

"Ta biết n&#x
E0;ng sẽ kh&#x
F4;ng y&#x
EA;u ai, m&#x
E0; chẳng lẽ cũng kh&#x
F4;ng mang lại ph&#x
E9;p ta y&#x
EA;u n&#x
E0;ng?"

"Ta biết, Th&#x
E1;c Bạt Ngọc th&#x
ED;ch n&#x
E0;ng, Th&#x
E1;c Bạt Ch&#x
E2;n cũng muốn c&#x
F3; được n&#x
E0;ng, nhưng n&#x
E0;ng chưa từng th&#x
ED;ch ai, như vậy ta th&#x
EC; sao, n&#x
E0;ng chưa từng cự tuyệt bọn họ r&#x
F5; r&#x
E0;ng, v&#x
EC; sao đẩy ta đi.. Vào l&#x
F2;ng n&#x
E0;ng, ta l&#x
E0; người dễ vứt bỏ nhất sao..."

"Để ta y&#x
EA;n lặng th&#x
ED;ch n&#x
E0;ng cũng kh&#x
F4;ng được sao?"

"Cẩm tú Vị Ương" là phim cổ trang đang xuất hiện lượng bạn xem cao nhất hiện nay tại china nhưng phim tiếp tục bị chê cười vì lỗi cạnh tranh hiểu.

Xem thêm: Vui Chơi Ở Đà Nẵng Có Gì Chơi? 55 Địa Điểm Du Lịch Đà Nẵng Hot Nhất 2022


*
Cẩm tú Vị Ương được chiếu bên trên sóng đài Đông Phương với Bắc Kinh. Hiện, phim đứng vị trí số 1 tỷ suất coi đài tại Trung Quốc. Nhưng mà cùng cùng với đó, khán giả thể hiện sự bế tắc với tập phim vốn được coi là "kinh điển báo thù" trong phim ngôn tình. Nhiều khán giả tưởng rằng đây là tác phẩm góp Đường Yên đột phá nhưng sau cuối cô lại bị cho rằng mờ nhạt. Không hề báo thù, Cẩm tú Vị Ương bị mang lại là mẩu truyện toàn bộ bọn ông số đông yêu phụ nữ chính, còn người vợ phụ phần đông hại nàng chính".

Bên cạnh đó là đều lỗi phim ngớ ngẩn xuyên suốt các cảnh. Ngay lập tức trong tập đầu tiên, khán giả đã tưởng ngàng vì thước phim thiếu logic. Đây là phân cảnh khi bạn nữ chính chổ chính giữa Nhi (Đường yên đóng) thuộc tổ chủng loại (Lưu Tuyết Hoa đóng) thả đèn Khổng Minh cùng với ý chúc thọ. Bên trên màn hình ảnh là 9 cung nữ.
Nhưng cảnh tức thì sau đó cho thấy trên bầu trời tương đối nhiều đèn Khổng Minh thiếu hiểu biết do ai thả?

Cảnh phim sau là thảm thảm kịch tàn cạnh bên gia tộc công ty công chúa. Khắp địa điểm đèn Khổng Minh rơi xuống đất.
Nhưng rất có thể thấy góc quay khác nhau, con số đèn đã biến đổi đáng kể.

"Một phút coi phim chứng kiến 60 giây đầy sạn", ý kiến chia sẻ trên Douban. Cũng trong cảnh này, mái ấm gia đình Tâm Nhi bị hạ độc. Toàn bộ đều phải bịt mũi, những người không bịt sẽ ảnh hưởng chết thảm.

Không nặng nề để nhận ra vẫn có một số trong những binh bộ đội phía sau không nín mũi và họ hoàn toàn vô sự.

Một cảnh cho biết đả thương tuy thế kiếm không dính máu trên kiếm.
Cảnh phim cho biết Vị Ương bị thương sinh hoạt tay phải.
Nhưng kế tiếp cô lại giơ tay trái.
*
Lỗi này cũng lặp lại ở video khác. Khi trung khu Nhi vào phủ họ Lý, biến hóa Lý Vị Ương đã biết thành a trả Xuân Trà mang đến bắt nạt. Kết quả, Xuân Trà bị đánh rất mạnh vào má trái.

Tuy nhiên khi nhân thứ a hoàn về "thưa bẩm" vói đại phu nhân, cô lại kêu đau ở má phải.

Trong tập 4, đại phu nhân ao ước hại Vị Ương vẫn gọi pháp môn sư đến vẩy máu lên người cô giải ngay cạnh khí. Khán giả không hiểu bởi sao sau đó quần áo của Vị Ương vẫn sạch mát như chưa từng bị bám bẩn.

Cảnh fan chết động che trong phim bị cộng đồng mạng vạch "sạn".
Thời kế hoạch sử, thiếu phụ thường cần sử dụng gương đồng. Dẫu vậy Cẩm tụ Vị Ương lại sử dụng gương văn minh cho nhân vật.

Phim tỷ lượt coi tại china bị chê sản xuất hình sai kế hoạch sử

"Cẩm tú Vị Ương" là phim cổ trang đang xuất hiện lượng fan xem cao nhất bây giờ tại Trung Quốc. Mặc dù nhiên, phim cũng vấp váp những chủ ý phê bình về tạo hình cùng nội dung.


Đường Yên

*

Đạo diễn trẻ em Đài Loan tắt thở sau tai nạn đáng tiếc hy hữu trên đường

1 1

Sự việc xẩy ra rất nhanh, đạo diễn lưu Chấn phái nam qua đời sau khi nhấn nhầm chân ga để dừng lại xe mặt đường.

Sao nàng bị đuổi sau đoạn phim quấy rối đội nam B1A4 nghỉ ngơi hậu ngôi trường

0

Những hình ảnh thành viên nhóm B1A4 bị sàm sỡ trong hậu trường show Saturday Night Live Korea (SNL) gây ra làn sóng làm phản đối trên mạng.

*

Sao nữ giới "Sở lưu Hương" tái xuất với cằm nhọn bất thường

0

Nữ diễn viên Đặng Gia Giai gây bất ngờ khi mở ra với dòng cằm nhọn hoắt, cô bị nghi sẽ thẩm mỹ.

Bài viết liên quan